Množné číslo (El plural)

 

Množné číslo podstatných a prídavných mien

Množné číslo podstatných a prídavných mien mužského a ženského rodu sa v španielčine tvorí nasledovne:

 1. Pridaním –s ak sa podstatné alebo prídavné meno ženského alebo mužského rodu končí na samohlásku.

Napr.:

chico

chicos

edificio

edificios

libro

libros

naranja

naranjas

triste

tristes

bonito

bonitos

grande

grandes


 

 1. Pridaním –es, ak sa podstatné alebo prídavné meno končí na spoluhlásku.

Napr.:

profesor

profesores

jardín

jardines

jabalí

jabalíes

ley

leyes

difícil

difíciles

espaňol

espaňoles

azul

azules


 

 1. Podstatné a prídavné mená zakončené na –s, ktoré nemajú prízvuk na poslednej slabike, zostávajú bezo zmeny. V takýchto prípadoch jednotné a množné číslo rozlišujeme na základe jednotného alebo množného čísla určitého (el, los, la, las) alebo neurčitého člena (uno, una).

Napr.:

el viernes

los viernes

la crisis

las crisis


 

 1. Množné číslo podstatných mien ženského rodu sa tvorí nasledovne:

  1. Ak podstatné meno ženského rodu končí na samohlásku-a množné číslo tvorí pridaním –s.

  2. Ak podstatné meno ženského rodu končí na spoluhlásku alebo na –ión, množné číslo tvorí pridaním –es.

Napr.:

habitación

habitaciones

pelota

pelotas

silla

sillas

moneda

monedas


 

 1. Množné číslo podstatných mien mužského rodu.

Napr.:

pepino

pepinos

cuchillo

cuchillos

huevo

huevos

libro

libros


 

 1. Niektoré podstatné mená menia v množnom čísle význam, alebo majú dva významy.

Napr.:

celo

horlivosť


celos

žiarlivosť

esposa

manželka


esposas

manželky, putá

ademán

posunok


ademanes

posunky, správanie

anteojo

ďalekohľad


anteojos

ďalekohľady, okuliare

 

 1. V niektorých prípadoch dochádza v množnom čísle k pravopisnej zmene kedy sa koncové –z zmení na –ces, a koncové –c sa zmení na –ques.

Napr.:

el voz

los voces

el frac

los fraques


 

Množné číslo určitého a neurčitého člena

V španielčine používame určitý a neurčitý člen.

 1. Určitý člen má v množnom čísle nasledujúce tvary.

el chico

los chicos

la chica

las chicas


 

 1. Neurčitý člen sa v množnom čísle nepoužíva

un chico

Ø chicos

una chica

Ø chicas