Ekosystém je základná stavebná a funkčná jednotka prírody.

Zložky ekosystému :
- živé – organizmy
- neživé – voda, pôda, vzduch, slnečné žiarenie

Obeh látok a tok energie v ekosystéme.

Ekosystémy:

- suchozemské – les, lúka, pole
- vodné – jazero, rybník, potok, rieka, more, oceán

Obeh látok a tok energie v ekosystéme:
Živú hmotu – biomasu – tvorí hmota živých organizmov.

Vstupná energia každého ekosystému je slnečná energia.

Autotrofné organizmy – zelené rastliny – producenty – viažu priamo slnečnú energiu (pri fotosyntéze) a tvoria (produkujú) organické látky.

Heterotrofné organizmy – živočíchy – konzumenty – nepriamo využívajú slnečnú energiu – konzumujú organické látky ako potravu.

Život ekosystému

Potravový reťazec – navzájom súvisiaca skupina organizmov, ktorá predstavuje prenos energie a látok z potravy.
Potravová pyramída:
1. Producenty - zelené rastliny – najväčšia biomasa
2. Konzumenty 1. rádu – bylinožravé živočíchy
3. Konzumenty 2. rádu – mäsožravé živočíchy
4. Konzumenty 3. rádu – mäsožravce živiace sa inými mäsožravcami – vrchol pyramídy.

Škodlivé látky, ktoré sa dostanú do tiel rastlín sa postupne čoraz viac hromadia vo vrchných stupňoch pyramídy. Zdravý ekosystém sa prispôsobuje zmenám a reguluje rovnováhu. Vývoj spoločenstiev a ekosystémov.