V nemeckom pravopise sa stretávame s rôznymi pravidlami a ich výnimkami.

Uvádzame pár pravopisných pravidiel:

 

Kedy píšeme a kedy tz?

  • po krátkej samohláske píšeme tz(Netz, Schlitz)

  • po spoluhláske píšeme z(Herz, Schmerz)

  • po dvojhláskach píšeme z(Weizen)


 

Kedy píšeme a kedy ck?

  • po krátkej samohláske píšeme ck(backen)

  • po spoluhláske píšeme k(denken)

  • po dlhej samohláske píšeme k(Pokal)


 

Po l, m, n, r nikdy nepíšeme tz a ck.

Po ei, äu, eu nikdy nepíšeme tz.

 


Kedy píšeme dt a kedy tt?

  • slová, ktoré patria do slovnej skupiny k slovu dieStadt, píšeme s dt(das Stadttor)

  • ostatné slová s statt píšeme s tt (anstatt, Werkstatt)