- žije tvorí v N.Y., pí.e romány a divadelné hry

ROMÁNY: Regtime

Vitajte v ťa.kých časoch

Veľký ako .ivot

Jazero potáplic

Spravodlivosť sveta

Danielova hudba

DRÁMA: Pohárik pred večerou

REGTIME:

=černo.ská hudba, na klavíri, začiatok okolo 1900, pravá ruka hrá melódiu, ľavá je basovým

sprievodcom

- protinacistický román

- skladá sa zo 40 kapitol

- začína mottom: . Regtime sa nikdy nesmie hrať rýchlo.

- 1.- 20. kapitola . hovorí sa o 2 rodinách

1. rodina . bohatá

2. rodina- chudobná, .idovského pôvodu z Litvy

- fiktívne postavy, k týmto postavám sa pripájajú reálne postavy z amerického showbiznisu

- postava mága Houdina, M. Monroe, výrobca automobilov Ford.

- Tieto reálne postavy prídu do styku s týmito rodinami.

- Od 21. kapitoly sa dozvieme, o čom to je. Vystupuje tu slávny regtimový klaviristaelegantn

ý černoch, ktorý zo závisti a rasovej nenávisti, zabráni veliteľovi hasičov prejsť cez

verejnú komunikáciu

- záver: je to román s vyhranenými sociálnymi a rasovými kontrastmi, je to obraz Ameriky na

začiatku 20. storočia

- Amerikou otriasa rasizmus, terorizmus a arogancia moci

- od druhej polovice bolo dielo sfilmované . re.isér M. Forman