A. Podstatné mená aj mužského aj ženského rodu

Niektoré podstatné mená môžu byť mužského aj ženského rodu a ich význam pritom zostáva rovnaký.

cutis - pleť, pokožka

 

azúcar - cukor

arte - umenie*

*V jednotnom čísle býva arte obvykle mužského rodu el arte gótico a v množnom čísle ženského rodulas artes plásticas


 

B. Podstatné meno mar

Podstatné meno mar (more), je typ podstatného mena, ktoré sa v špecifických prípadoch používa v mužskom a aj v ženskom rode.

  1. mužský rod podstatného mena mar el mar

Podstatné meno mar v názvoch a v literárnych dielach (najmä v próze) je vždy v mužskom rode.

el mar Báltico (Baltické more)

vamos al mar (poďme na more)

 

 

  1. ženský rod podstatného mena mar – la mar

V niektorých väzbách, najmä v poézii a v prenesenom význame slova býva podstatné meno mar ženského rodu.

alta mar (šíre more)

hacerse a la mar (vyplávať na more)

la mar de ideas (milión nápadov)

 

 

  1. množné číslo podstatného mena mar

V množnom čísle je mar len mužského rodu.

los mares

 


 

C. Rovnaké podstatné meno, iný rod, iný význam

V španielčine existujú podstatné mená, ktoré majú rovnaký tvar a ich význam rozlišujeme len na základe určitého alebo neurčitého vetného člena – či už mužského (el/ un) alebo ženského (la/ una).

 

 

 

mužský rod podstatných mien


 

ženský rod podstatných mien

 

el capital

kapitál


 

la capital

hlavné mesto

 

el frente

front (v polit., vojen., meteorologickom význame)


 

la frente

čelo

 

el orden

poriadok


 

la orden

rozkaz

 

el pendiente

náušnice


 

la pendiente

svah

 

el radio

polomer, rádium, rozhlas (Kuba)


 

la radio

rozhlas

 

el cólera

cholera


 

la cólera

hnev


  1. Rovnaký slovný základ ale iný význam

Medzi podstatnými menami v španielčine nájdeme aj také podstatné mená, ktoré majú rovnaký koreň slova, ale koncovka a člen určuje či ide o podstatné meno ženského alebo mužské rodu a ich význam v ženskom a v mužskom rode je rozdielny.

Napr.: el ramo(konár)

el - určitý člen mužského rodu

ramo– koreň slova (ram-)zakončený na samohlásku -o


 

mužský rod podstatných mien


 

ženský rod podstatných mien

el ramo

konár

 


la rama

kytica

el cuadro

obraz


la cuadra

klietka

 

el ruedo

 

kruh, disk


 

la rueda

 

koleso

 

el naranjo

 

pomarančovník


 

la naranja

 

pomaranč

 

el cuchillo

 

nôž


 

la cuchilla

 

žiletka

 

el bolso

 

kabelka


 

la bolsa

 

taška

 

el tallo

 

stonka


 

la talla

 

výška, veľkosť

 

el velo

 

závoj


 

la vela

 

plachta, sviečka

 

el suelo

 

podlaha


 

la suela

 

podrážka

 

el libro

 

kniha


 

la libra

 

libra


  1. Podstatné mená LEN v jednotnom čísle

V španielčine, tak ako aj v slovenčine, existujú podstatné mená, ktoré nevytvárajú množné číslo a používajú sa len vo forme jednotného čísla.

 

 

mužský rod podstatných mien


 

ženský rod podstatných mien

 

el este

 

východ (svetová strana)


 

la sed

 

smäd

 

el oeste

 

západ (svetová strana)


 

la cariz

 

vzhľad, výzor

 

el notre

 

sever


 

la tez

 

pleť, pokožka

 

el sur

 

juh


 

la salud

 

zdravie

 

el caos

 

chaos


 

la grima

 

hrôza, panika

 

el fénix

 

fénix
 

el Himalaya

 

Himaláje

  1. Podstatné mená LEN v množnom čísle

Tak ako sú podstatné mená len v jednotnom čísle, existujú podstatné mená, ktoré nevytvárajú jednotné číslo a používajú sa len vo forme množného čísla.

 

 

mužský rod podstatných mien


 

ženský rod podstatných mien

los víveres

potraviny


las vacaciones

prázdniny

los honorarios

plat, honorár


las afueras

okolie

los Andes

Andy


las tijeras

nožnice

los Alpes

Alpy
los Pirioneos

Pyreneje
 Zopakujte si:
1. Aký význam majú nasledovné podstatné mená?
la orden, el pendiente, el capital, la cólera, el naranjo, la bolsa, la rama
2. Priraď ku každému  podstatnému menu vhodný určitý člen:
pantalones, Himalaya , salud, oeste, fénix, tijeras, Pirioneos

Použitá literatúra:
HOUŠTECKá, E. 1997. Španělština v testech s gramatickým minimem. Voznice: Leda. 184 s. ISBN: 80-85927-27-6
http://www.spanish.cl/Grammar/Notes/Sustantivos_Singulares_Plurales.htm