Ortografia

Homonymá

Slová, ktoré znejú rovnako ale pomenúvajú rozdielne javy.


 

B/V

baca (del autómovil)

vaca (animal)

bacilo (bacteria)

vacilo (del verbo vacilar)

tubo (envase cilíndrico)

tuvo (del verbo tener)

rebelar (insubordinarse)

revelar (descubrir, manifestar)

hierba (vegetal)

hierva (del verbo hervir)

grabar (labrar, esculpir)

gravar (imponer una carga)

combino (del verbo combinar)

convino (del verbo convenir)

bienes (posesiones, riqueza)

vienes (del verbo venir)

cabo (cuerda, porción de tierra que se adentra en el mar, grado militar)

cavo (del verbo cavar)

bello (hermoso)

vello (pelillo)

botar (saltar)

votar (emitir el voto)

baya (fruto)

vaya (del verbo ir)

basto (ordinario)

vasto (extenso, amplio)

basar (fundamentar)

vasar (anaquel)

 

 

 

 

H

ora (del verbo orar)

hora (porción de tiempo)

ola (movimiento del agua del mar)

hola (saludo)

onda (ondulación)

honda (profundación)

echo (del verbo echar)

hecho (del verbo hacer)

azar (casualidad)

azahar (flor)

abría (del verbo abrir)

habría (del verbo haber)

asta (cuerno)

hasta (preposición)

ojear (mirar)

hojear (pasar las hojas)

uso (del verbo usar)

huso (utensillo para hilar)

desecho (desperdicio, del verbo desechar)

deshecho (del verbo deshacer)


 

G/J

gira (viaje por diferentes lugares)

jira (comida campestre)

ingerir (tomar alimento)

injerir (incluir una cosa en otra)

geta (pueblo tracio)

jeta (cara)


 

 

S/X

esotérico (secreto, reservado)

exotérico (común, asequible a todo el mudno)

espiar (observar o escuchar disimuladamente

expiar (borrar las culpas, sufrir el castigo)

espirar (expulsar el aire al respirar)

expirar (morir, finalizar)

estático (relativo a la estática, inmutable)

extático (en éxtasis)


 

 

Písanie čísloviek

  1. Základné číslovky

Všeobecne sa číslovky od 0 po 9 píšu v texte slovom: dos, cinco, ocho. Číslovky od 10 do 20 sa môžu písať slovom alebo číslom. Číslovky od 20 sa vždy píšu číslom. V prípadoch keď sa vyžaduje vyjadrenie číslovky slovom, píšu sa jedným celým slovom až do 30. Číslovky vyššie ako 30 sa píšu nasledovne: treinta y uno, treinta y dos atď.


Milióny, miliardy atď. sa v písanom texte všeobecne vyjadrujú slovom: un billón. Desiatky, stovky alebo tisícky sa píšu číslom a slovom: 50 millones.


Vždy sa píšu číslami:

  • dátumy

  • dni v mesiaci

  • roky (ale nie desaťročia: los años veinte)

  • percentá

  • číslovky s desatinou čiarkou

  • teplotné stupne

  • čísla poschodí a čísla bytov ....

 

 

  1. Radové číslovky

Až po 21., sa radové číslovky môžu písať slovom: segundo, octavo, decimoquinto, rímskou číslicou alebo nasledovne: 3°, 7°, 12°. Číslovky vyššie ako 21. Sa píšu len nasledovne: 33°, 25°.

 Zopakujte si:
1. Pri ktorých spoluhláskach dochádza k zámenám?
2. Vymenuj tri španielske homonymá.
3. Ako sa píšu radové číslovky?

Použitá literatúra:
Vlastné poznámky