Včasná adolescencia:

Táto fáza trvá zhruba od 10 (11) do 13 rokov. Charakteristické sú pubertálne zmeny. Prejavujú sa rastom sekundárnych pohlavných znakov, u dievčat sa objavuje prvá menštruácia, u chlapcov prvá polúcia. Dá sa povedať, že všetci adolescenti v tomto čase naštartujú pohlavné dozrievanie. „Niektoré psychické a sociálne zmeny v ranej adolescencii sa dajú považovať za priamy dôsledok pubertálnych zmien. Typické je napr. zvýšenie záujmu o rovesníkov opačného pohlavia, ktorý je posilňovaný práve prejaveným pohlavným pudom a výskytom sekundárnych pohlavných znakov“ (Macek, 2003, str. 36).

 

Stredná adolescencia:

Je datovaná od 14 do 16 rokov. Dochádza k premene dieťaťa na biologicky zrelého dospelého, schopného sexuálnej reprodukcie. Vlastné dospievanie je často predmetom úvah a hodnotenia. Podľa Eriksona ide o obdobie hľadania vlastnej identity, boja s pocitmi neistoty a pochybnosťami o sebe samom, o svojom mieste v spoločnosti (Langmeier, Krejčířová, 1998). Dospievajúci sa snažia nejakým spôsobom odlíšiť od svojho okolia, byť jedineční, hľadajú si svoj životný štýl.

 

Neskorá adolescencia:

Začína asi vo veku 17 rokov a jej ukončenie je individuálne, približne vo veku 20 - 22 rokov. Dochádza ku komplexnejším zmenám v psychickej i sociálnej oblasti. Jedinci sa snažia porozumieť sami sebe, aktívne si hľadajú svoje miesto v spoločnosti, premýšľajú o svojej budúcnosti. Skúšajú nové veci, zisťujú, čo ich baví a napĺňa, hľadajú nové zážitky. Mnohí adolescenti ukončujú svoju profesijnú prípravu, hľadajú si zamestnanie a osamostatňujú sa od rodičov po ekonomickej stránke. Rozvíjajú sa intímnejšie partnerské vzťahy, niektorí jedinci uzatvárajú manželstvo a pripravujú sa na splodenie potomkov. Dosahuje sa vekovej hranice 18 rokov, človek je plnoletý a má plné právo rozhodovať o svojom živote tak, ako uzná za vhodné, pričom je za svoje činy plne zodpovedný.