Druhohory sú známe ako „Zemský stredovek“. Sú rozdelené na trias , juru, kriedu. Počas druhohôr vznikali v mri vápence, dolomity, pieskovce. Žili tu aj amonity a belemnity(hlavonožce). Sú to vedúce skameneliny druhohôr. Na súši sa rozširovali nahosemenné rastliny. Patrili k nim cykasy a ihličiny. Neskôr sa začal vývoj aj krytosemenných rastlín. Začala sa éra plazov. Plazy v týchto dobách žili vo vode, na súši i vo vzduchu. Jedným z týchto obrovských plazov ( dinosaurov) bol Diplodocus. Niekedy mal výšku aj 30 metrov. Postupne sa z plazov vyvinuli vtáky. K takýmto vtákom patril napr. Archaeopteryx. Tento vták mal znaky plazov aj vtákov. Ku koncu druhohôr došlo k vymretiu takmer všetkých rodov organizmov. Je viac teórií, ktoré vedú k vysvetleniu tohoto vymierania. Jednou z nich je , že na Zem dopadla malá planétka , ktorá spôsobila výbuchy.Na konci druhohôr nastalo Alpínske vrásnenie. Spôsobilo vznik pohorí ako alpy, Karpaty,Himaláje.