Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

***start***


Bývam v ***R***ači. Som teda ***R***ačan. Tá patrí k ***B***ratislave, tak som aj ***B***ratislavčan. Bratislava sa nachádza na ***z***ápadnom ***S***lovensku, som teda ***Z***ápadoslovák. Je to časť ***S***lovenska, teda som ***S***lovák a Slovensko patrí medzi ***s***lovanské krajiny, tak som aj ***S***lovan. Slovensko sa nachádza v strede ***E***urópy, preto som ***S***tredoeurópan a zároveň ***E***urópan. Európa je na našej matičke ***Z***emi. Som teda Zeman? Či Zemčan alebo Zemák?


***end***Ako je to správne? ***pozemšťan***