Vzor dievča – vzor podstatných mien stredného rodu

Substantíva (podstatné mená) pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje. Rozlišujeme podstatné mená mužského, ženského a stredného rodu. Každý z uvedených rodov má svoje vzory skloňovania. V prípade podstatných mien stredného rodu ide o vzory mesto, srdce, vysvedčenie a dievča.

Podľa vzoru dievča skloňujeme podstatné mená stredného rodu zakončené v N. sg.na –a/-ä: mláďa, zviera, žriebä, sôvä, dieťa, páža, kura, chlápä, vnúča, húsa, dvojča,...

Skloňovanie podstatného mena dievča:

Pád

Nominatív

Genitív

Datív

Akuzatív

Lokál

Inštrumentál

 

singulár

 

dievča

 

dievčaťa

 

dievčaťu

 

dievča

 

dievčati

 

dievčaťom

 

plurál

 

dievčatá

 

dievčat

 

dievčatám

 

dievčatá

 

dievčatách

 

dievčatami

 

V množnom čísle (plurál) máme v uvedenom vzore aj tvar dievčence:

Pád

Nominatív

Genitív

Datív

Akuzatív

Lokál

Inštrumentál

 

plurál

 

dievčence

 

dievčeniec

 

dievčencom

 

dievčence

 

dievčencoch

 

dievčencami

 

Príklady ďalších podstatných mien stredného rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča:

Pád

Nominatív

Genitív

Datív

Akuzatív

Lokál

Inštrumentál

 

singulár

 

kura

 

kuraťa

 

kuraťu

 

kura

 

kurati

 

kuraťom

 

plurál

 

kuratá

 

kuriat

 

kuratám

 

kuratá

 

kuratách

 

kuratami

 

plurál

 

kurence

 

kureniec

 

kurencom

 

kurence

 

kurencoch

 

kurencami

 

Nepravidelnosť: slovo dieťa má v pl. tvary – deti, detí, deťom, deti, deťoch, deťmi.

Pád

Nominatív

Genitív

Datív

Akuzatív

Lokál

Inštrumentál

 

singulár

 

dieťa

 

dieťaťa

 

dieťaťu

 

dieťa

 

dieťati

 

dieťaťom

 

plurál

 

deti

 

detí

 

deťom

 

deti

 

deťoch

 

deťmi

 

plurál

 

deťúrence

 

deťúreniec

 

deťúrencom

 

deťúrence

 

deťúrencoch

 

deťúrencami

 

Pád

Nominatív

Genitív

Datív

Akuzatív

Lokál

Inštrumentál

 

singulár

 

vnúča

 

vnúčaťa

 

vnúčaťu

 

vnúča

 

vnúčati

 

vnúčaťom

 

plurál

 

vnúčatá

 

vnúčat

 

vnúčatám

 

vnúčatá

 

vnúčatách

 

vnúčatami

 

plurál

 

vnúčence

 

vnúčeniec

 

vnúčencom

 

vnúčence

 

vnúčencoch

 

vnúčencami

 

Precvičte si skloňovanie podľa vzoru dievča. Vyskloňujte podstatné meno mláďa.

Pád

Jednotné číslo

Množné číslo

N:

   

G:

   

D:

   

A:

   

L:

   

I:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

V uvedenom texte podčiarknite podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča:

Na dvore sa Michal hral s tromi mačencami. Popri rieke viedla stará hus svoje húsatá.  Radosť žriebätka bola taká veľká, že prekvapila aj deti. Stará mama a starý otec chovali na dedine prasatá. V nedeľu sa u susedov vyliahli malé kurence. Otec pomohol ošetriť žriebä. Na klzisku za dedinou sa hrali malé deťúrence. Na neďalekom poli sa páslo teľa. Z hniezda na vysoko strome vykúkali vtáčence. Dvojčatá Evka s Máriou patria medzi výborných žiakov v našej triede. Za veľkým dubom sme videli ukryté medvieďa. Drobné žieňa sa trápilo s veľkou taškou.

 Správne odpovede:

 

Vyskloňovanie podstatného mena mláďa: