Spôsob písania:

Ukazovacie zámená derselbe/dieselbe/dasselbe a ich vyskloňované formy píšeme spolu.

Ich bin heute wieder in demselben Café wie immer.

V spojení s predložkou máme dve možnosti: predložku dáme pred ukazovacie zámeno alebo použijeme predložku a člen (der, die, das) oddelene od slova selbe.

Ich sitze in demselben/im selben Café wie immer.

Ich werde von demselben/vom selben Kellner wie immer bedient.


Prídavné meno der/die/das gleichepíšeme vždy osobitne. Ako prídavné meno píšeme gleich s malým začiatočným písmenom.

Die Polizisten tragen die gleiche Uniform.

Slovo gleiche môžeme použiť aj ako spodstatnené prídavné meno a vtedy ho píšeme s veľkým začiatočným písmenom Gleiche.

Alle Polizisten tragen das Gleiche.