Vypracovala: Mgr.Danica Bálintová 

 1. das Gesicht tvár


Zdroj: http://slovake.eu/sk/learning/1/14/body


 

Slovná zásoba k téme : Das Gesicht


 

 

 

Por.č.

jednotné číslo, množné číslo

preklad

1

die Stirn, die Stirnen

čelo

2

die Augenbraue

obočie

3

das Lid, die Lider

viečko

4

das Ohr, die Ohren

ucho

5

die Backe,die Backen

líce


die Wange,die Wangen

líce

6

der Zahn,die Zähne

zub

7

die Zunge, die Zungen

jazyk

8

die Lippe, die Lippen

pera

9

das Kinn,die Kinne

brada

10

der Mund,die Münder

ústa

11

die Nase,die Nasen

nos

12

das Augen,die Augen

oko

13

das Haar,die Haare

vlas

14

der Schädel,die Schädel

lebka

15

das Gebiss,die Gebisse

chrup


 

Am Kopf unterscheidet man das Gesicht und den Schädel.Der Schädel ist mit Haaren bedeckt. Die Haare sind blond,braun oder schwarz.Alte Menschen haben graue oder weiße Haare.

Na hlave rozlišujeme tvár a lebku. Lebka je pokrytá vlasmi. Vlasy sú blond, hnedé alebo čierne. Starí ľudia majú sivé alebo biele vlasy.


 

Das Gesicht ist rund oder länglich. Auf dem Gesicht haben wir die Stirn,die Augen,die Nase und den Mund. Im Mund ist die Zunge und das Gebiss mit 32 Zähnen.

Tvár je okrúhla alebo podlhovastá. Na tvári máme čelo, oči, nos a ústa. V ústach je jazyk a chrup s 32 zubmi.


 

Mit den Augen sehen wir. Manche Menschen sehen schlecht – sie sind kurzsichtig oder weitsichtig. Manche Menschen sehen gar nicht. Sie sind blind.

S očami vidíme. Mnohí ľudia vidia zle - sú krátkozrakí alebo ďalekozrakí. Mnohí nevidia vôbec. Sú slepí.


 

Wir hören mit den Ohren. Manche Menschen sind schwerhörig,Manche auf einem Ohr taub oder ganz taub.

Počujeme ušami. Mnohí ľudia sú nedoslýchaví, mnohí hluchí na jedno ucho alebo úplne hluchí.


 

Mit der Nase riechen wir. Manche Dinge riechen gut –sie duften,zum Beispiel die Rose, andere riechen schlecht,zum Beispiel das Petroleum.

Nosom čucháme. Mnohé veci voňajú – napr. ruža, iné veci páchnu ,napr. petrolej.
 1. Innere Organe vnútorné orgány

   

                           Zdroj: http://www.schulbilder.org/bild-innere-organe-i10692.html

   

Číslo

Jednotné číslo,množné číslo

preklad

1

die Lunge

pľúca

2

das Herz

srdce

3

der Magen

žalúdok

4

der Dickdarm

hrubé črevo

5

der Dünndarm

tenké črevo

6

der Blinddarm

slepé črevo

7

die Gallenblase

žlčník

8

die Leber

pečeň

9

die Niere,die Nieren

obličky


 

Die Nahrung gelangt in den Magen,die Luft in die Lunge. Mit der Lunge atmen wir. Die Lunge und das Herz sind Teile der Brust. Andere innere Organe sind der Magen,die Leber,die Nieren und der Dickdarm,der Dünndarm und der Blinddarm.

Potrava sa dostáva do žalúdka,vzduch do pľúc. S pľúcami dýchame. Pľúca a srdce sú časti hrude. Iné vnútorné orgány sú žalúdok, pečeň, obličky a črevo.


 

 

Ďalšie dôležité slovíčka k téme :

 

 

 

atmen

dýchať

riechen

voňať, cítiť

duften

voňať

schwerhörig

nedoslýchavý, nahluchlý, slabo počujúci

taub

hluchý

blind

slepý

stumm

nemý

kurzsichtig

krátkozraký

weitsichtig

ďalekozraký

die Nahrung

potrava

gelangen

dostať sa


 

 

Kontrolné otázky:

 

 1. Pomenujte časti tváre po nemecky .

 2. Ako sa nazývajú v nemčine vnútorné orgány ?

 3. Popíšte v súvislom texte uvedené časti tela aj s ich funkciami.


 

 

Zdroje obrázkov:

 

http://slovake.eu/sk/learning/1/14/body

http://www.schulbilder.org/bild-innere-organe-i10692.html


 

 

Použitá literatúra :

 

Dr. Jozef Svozil :Učebnica nemčiny pre pokročilých samoukov