Demonstrative pronoun ukazuje na určitý predmet, vec alebo osobu. V angličtine rozlišujeme dve ukazovacie zámená: THIS (v množnom čísle THESE) a THAT (v množnom čísle THOSE).

 

 

THIS (ten, tá, to) - sa používa v jednotnom čísle pre označenie blízkeho predmetu

this pen

toto pero

this pencil

táto cerzuka

THESE (tieto) - sa používa v množnom čísle pre označenie blízkych predmetov

these pens

tieto perá

these pencils

tieto ceruzky

THAT (tamten) - sa používa v jednotnom čísle pre označenie vzdialeného predmetu

that pen

tamto pero

that pencil

tamtá ceruzka

THOSE (tamtie) - sa používa v množnom čísle pre označenie vzdialených predmetov

those pens

tamtie perá

those pencils

tamtie ceruzky

 

 

VŠIMNITE SI !

 

Úlohu ukazovacieho zámena plní aj určitý člen

 

The man is old.

(Ten muž je starý.)

 

 

Nášmu „TO“ v odpovedi na predchádzajúcu vetu zodpovedá obvykle jednoduché „IT“.

 

What is this?

This is a book.

It is a book.

 

 

Zvláštne väzby so zámenami THIS, THAT:

 

- this morning (dnes ráno)

- this evening (dnes večer)

- this afternoon (dnes popoludní)