Delitele čísla sú prirodzené čísla, ktoré delia prirodzené číslo bezo zvyšku.Pr. 1. Nájdi všetky delitele čísla:


  1. čísla 3

 

3 : 1 = 3 zv. 0

3 : 3 = 1 zv. 0


Delitele čísla 3 sú 1 a 3. 

  1. čísla 4

 

4 : 1 = 4 zv. 0

4 : 4 = 1 zv. 0

4 : 2 = 2 zv. 0


Delitele čísla 4 sú 1, 2 a 4. 

  1. čísla 6

 

6 : 1 = 6

6 : 6 = 1

6 : 2 = 3

6 : 3 = 2


Delitele čísla 6 sú 1, 2, 3 a 6. 

  1. čísla 32

 

32 : 1 = 32

32 : 32 = 1

32 : 2 = 16

32 : 4 = 8

32 : 8 = 4

32 : 16 = 1


Delitele čísla 32 sú 1, 2, 4, 8, 16 a 32.
Pozn. 1. Pri delení zvyšok nepíšeme, iba si kontrolujeme, aby bol rovný 0.


Pozn. 2. Každé prirodzené číslo má minimálne dva delitele.


Prirodzené číslo, ktoré má iba dva delitele - jednotku a samo seba, nazývame prvočíslo.


Prirodzené číslo, ktoré má okrem jednotky a samého seba viac deliteľov, sa nazýva zložené číslo. 

Pr. 2. Vypíš čísla, ktoré sú deliteľmi a) 30, b) 81, c) 144, d) 997. K dispozícií máš čísla: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 36, 72, 81, 144 ,997.

 

a) delitele čísla 30

 

1,2,3,5,6,10,15,30 

b) delitele čísla 81


1,3,9,27,81c) delitele čísla 144

 

1,3,9,18,36,72,144 

d) delitele čísla 997

 

1,997 

Pr.3. Rozhodni o pravdivosti nasledujúcich viet:


Číslo 5 je deliteľom čísla 75. ÁNO – NIE


Číslo 16 má 3 delitele. ÁNO – NIE


Číslo 64 má delitele1,2,4,8,16,32,64. ÁNO – NIE


Číslo 100 má delitele 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. ÁNO – NIEZopakujte si:
1. Rozhodni či prvé číslo je deliteľom druhého čísla

a) 30, 60 ÁNO – NIE
b) 13, 144 ÁNO – NIE
c) 11, 122 ÁNO – NIE
d) 8, 72 ÁNO – NIE
e) 156, 468 ÁNO – NIE


2. Vypíš všetky delitele čísla:

a) 19
b) 66
c) 98
d) 121
e) 23


3. Možno postaviť dvojstupy žiakov, ak ich je:

a) 26 ÁNO – NIE
b) 50 ÁNO – NIE
c) 33 ÁNO – NIE
d) 150 ÁNO – NIE
e) 321 ÁNO – NIE


4. Z daných čísel vyškrtni jedno číslo tak, aby dané číslo malo iba dvoch deliteľov.

a) 532
b) 151
c) 557
d) 229
e) 1001

Použitá literatúra:
Vlastné poznámky
Ondrej Šedivý- Matematika pre 6.ročník základných škôl 1.časť