Delenie zmiešaných čísel môžeme rozdeliť na dve podkapitoly:

 

 1. Delenie zmiešaných čísel zlomkom

 2. Delenie zmiešaných čísel zmiešaným číslom

 

 

I . Delenie zmiešaných čísel zlomkom

 

Pr . 1. Vydeľ 2 ½ : 1/5 = ?

 

2 ½ : 1/5 = 5/2 : 1/5 = 5/2 . 5/1 = 25/2 = 12 ½

 

 

Postup:

 

 1. zmiešané číslo upravíme na zlomok

 2. delíme dva zlomky, tzn. prvý zlomok opíšeme, delené zmeníme na krát a druhý zlomok prevrátime,

 3. vynásobíme dva zlomky, tzn. čitateľ vynásobíme čitateľom a menovateľ menovateľom

 4. zlomok upravíme na zmiešané číslo


 

 

Pr . 2. Vydeľ: -5/3 : 3 1/3 = ?

 

-5/3 : 3 1/3 = -5/3 : 10/3 = -5/3 . 3/10 = (-5 . 3) / (3 . 10) = -5/10 = -1/2

 

 

Postup:

 

 1. zmiešané číslo upravíme na zlomok

 2. delíme dva zlomky, tzn. prvý zlomok opíšeme, delené zmeníme na krát a druhý zlomok prevrátime,

 3. vynásobíme dva zlomky, tzn. čitateľ vynásobíme čitateľom a menovateľ menovateľom

 4. zlomok môžeme vykrátiť

 5. zlomok podľa potreby upravíme na zmiešané číslo, v našom prípade neupravujeme keďže čitateľ je menší ako menovateľ

 6. nesmieme zabudnúť počítať so záporným znamienkom !!!!!

 

 

  1. Delenie zmiešaných čísel zmiešaným číslom

 

Pr . 3 . Vydeľ 7 5/9 : 3 2/5 = ?

 

7 5/9 : 3 2/5 = 68/9 : 17/5 = 68/9 . 5/17 = (68 . 5) / (9 . 17) = 340 / 153 = 2 34 / 153

 

 

Postup:

 

 1. zmiešané čísla upravíme na zlomky

 2. delíme dva zlomky, tzn. prvý zlomok opíšeme, delené zmeníme na krát a druhý zlomok prevrátime,

 3. vynásobíme dva zlomky, tzn. čitateľ vynásobíme čitateľom a menovateľ menovateľom

 4. zlomok môžeme vykrátiť – v našom prípade sa zlomok krátiť nedá

 5. zlomok podľa potreby upravíme na zmiešané číslo


 

 

Pr . 4 . Vydeľ - 5 4/5 : 2 1/3 = ?

 

-5 4/5 : (-2 1/3) = -29/5 : (-7/3) = -29/5 . (-3/7) = (-29 . 3) / (5 . (-7)) = -87/(-35) = 2 17/35

 

 

Postup:

 

 1. zmiešané čísla upravíme na zlomky

 2. delíme dva zlomky, tzn. prvý zlomok opíšeme, delené zmeníme na krát a druhý zlomok prevrátime,

 3. vynásobíme dva zlomky, tzn. čitateľ vynásobíme čitateľom a menovateľ menovateľom

 4. zlomok môžeme vykrátiť – v našom prípade sa zlomok krátiť nedá

 5. zlomok podľa potreby upravíme na zmiešané číslo

 6. nesmieme zabudnúť na pravidlá počítania so zápornými znamienkami !!!!!

 Zopakujte si:
1. Vypočítaj:
a) 7 ½ : 2/3 =
b) 6 3/5 : 7/8 =
c) 11 ½ : (-7/9) =
d) -5 4/5 : (-7/8) =
e) 3 2/5 : 4 =
f) 3 3/8 : (-4) =
g) 2 1/5 : 1 3/11 =
h) -3 1/8 : 2 2/5 =
i) 3 3/10 : (-2 1/3) =
j) -4 ¾ : (-3 2/3) =

Použitá literatúra:
Vlastné poznámky