Vieme už, že prirodzené čísla sú také čísla, ktoré vyjadrujú nejaký počet. Teda napr. číslo 7 je číslo prirodzené.

 

O delení zas vieme, že ho delíme na úplné, kedy je zvyšok rovný nule, a neúplné, kedy nám ostane zvyšok – t. j. zvyšok  nie je rovný 0.

 

V rovnici:

 8 : 4 =2

 

je:

„8“ – delenec

znamienko „:“ - symbol, ktorým zapisujeme delenie

„4“ - deliteľ

„2“ - podiel (výsledok delenia)

 

Písomné delenie trojciferným číslom je podobné ako delenie dvojciferným:

Príklad 1: Vydeľ a urob skúšku správnosti: 165 501 : 777.

 

Riešenie:

 

165 5,01 : 777 = 2

  101

 

Zľava sme si zaškrtli najmenšie číslo, v ktorom sa číslo 777 nachádza, v našom prípade číslo 1655, v ktorom sa číslo 777 nachádza dva krát, zapíšeme „2“ za znamienko „=“.

Teraz počítame: 2 krát 7  je 14 – a koľko je 15? (najbližšie číslo končiace „5“). A 1 je päť, teda 1 zapíšeme pod 5 (sprava).  Ostala nám jedna desiatka, ktorú ďalej pripočítame ako „1“: 2 . 7 je 14, plus 1 je 15. A 0 je 15 – 0 zapíšeme pod druhú 5 (sprava). 2 . 7 je 14, a 1 je 15, do 16 nám chýba 1 – zapíšeme.

 

Ďalej si zaškrtneme 0, pripíšeme ju k zvyšku 101:

165 5,0,1 : 777 = 21

  1010

   233

 

T.j.: V čísle 1010 sa číslo 777 nachádza 1 krát.

1 . 7 (prvá 7 sprava) = 7  a do najbližšieho čísla končiaceho 0, teda do 10 nám chýba 3, zapíšeme pod 0.

1 . 7 (druhá sprava) = 7 a 1 (ostalo nám z predchádzajúceho) je 8, do 11 nám chýba 3, zapíšeme pod 1

1 . 7 = 7  a 1 je 8, do 10 nám chýba 2, zapíšeme pod 0

 

Pripíšeme 1:

165 5,0,1,: 777 = 21

  1010

    2331

 

V čísle 2331 sa číslo 777 nachádza 3 x:

165 5,0,1,: 777 = 213

  1010

    2331

 

3 . 7 = 21, pod 1 napíšeme 0:

165 5,0,1,: 777 = 213

  1010

    2331

          0

 

3 . 7 = 21, + 2 = 23, do najbližšieho čísla končiaceho 3, v našom prípade 23, nám zostáva 0, teda zapíšeme 0, zostala nám 2:

165 5,0,1,: 777 = 213

  1010

    2331

        00

 

A rovnako 3 . 7 = 21, a 2 je 23, t.j. rovnako zapíšeme 0:

165 5,0,1,: 777 = 213

  1010

    2331

      000

 

A máme konečný výsledok bezo zvyšku: 165 501 : 777 = 213.

 

Nezabudneme spraviť skúšku správnosti:

213 . 777 =

 

       213

      .777

     1491

   1491

  1491

 165501

 

Skúška nám povedala, že sme delili správne.

 

 

Príklad 2: Vypočítaj a urob skúšku správnosti:

a) 135 679 : 124

b) 101 475 : 225

 

Príklady si skús vypočítať sám a potom si svoje riešenie over:

 

Riešenie:

a)

135, 6,7,9, : 124 = 1094

011  6

  11  6 7

    0  5 1 9

        0 2 3 → zvyšok

 

Skúška:

 

    1094

     .124

    4376

  2188

1094

135656

+   23 (pripočítame zvyšok)

135679

 

b)

101 4,7,5, : 225 = 451

  11 4 7

    0 2 2 5

       0 0 0

 

Skúška: 451 . 225 = 101 475

 

 

Príklad 3: Manželia Kováčoví si kúpili byt za 74 025€. Akú má byt rozlohu, ak 1 m2  bytu stál 987 €?

 

Riešenie:

 

Rozloha bytu …......... x

x = 74 025 : 987

 

74 02,5, : 987 = 75

  493 5

    000

 

Skúška: 75 . 987 = 74 025

Byt Kováčových ma rozlohu 75 m2.

 

 

Príklad 4: Koľko krát je číslo 116 menšie ako 126 324?

 

Riešenie:

126,3,2,4,: 116 = 1089

 010 3

   10 3 2

     1 0 4 4

        0 0 0

 

Skúška: 1089 . 116 =  126 324

Číslo 116 je 1089 krát menšie ako číslo 126 324.

 

 

Príklad 5: Žiaci 5. ročníka sa na telesnej výchove vážili. Anička zistila, že váži 27 kg. Od mamy sa dozvedela, že keď sa narodila, vážila 267 dkg (dekagramov). Približne koľko krát sa od narodenia zväčšila jej hmotnosť?

 

Riešenie:

Najskôr si musíme premeniť jednotky hmotnosti, aby sme pracovali s rovnakými jednotkami:

27 kg = 27 000 g = 2 700 dkg.

 

Zistíme, koľko krát sa 267 dkg „zmestí“ do 27 kg:

 

2 70,0,: 267 = 10

0 03 0

   03 0 – zvyšok

 

Skúška: 10 . 267 + 30 = 2700

 

Aničkina hmotnosť sa zväčšila približne 10- krát.Zopakujte si:
1. Vypočítaj a vykonaním skúšky správnosti si over riešenie: 1 189 745 : 107
2. Ak by mláďa veľryby južnej pilo materské mlieko celý rok (365 dní), vypilo by 73 000 litrov mlieka. Koľko mlieka vypije za deň?


Použitá literatúra:
vlastné poznámky