Vydeľ:

a)                                                         b)

8 : 2                                                     27 : 9

80 : 2                                                   270 : 9

800 : 2                                                 2700 : 9

8000 : 2                                               27 000 : 9

80 000 : 2


Riešenie:

Postupujeme podobne ako pri násobení:

a)

8 : 2 = 4

80 : 2 = 40

800 : 2 = 400

8000 : 2 = 4 000

80 000 : 2 = 40 000


b)

27 : 9 = 3

270 : 9 = 30

2 700 : 9 = 300

27 000 : 9 = 3 000



Použitá literatúra:
vlastné poznámky
Berová, Z. – Bero, P.: Matematika pre 5. ročník ZŠ, Orbis, Bratislava, 2012