Country alebo countryside znamenajú dedina, vidiek, krajina. Slovo country vo význame krajina znamená aj národ (napríklad France, China, ...).

 

 

Things we can see in the countryside:

(Veci, ktoré môžeme vidieť v krajine):

 

Redman, S.: English Vocabulary in Use, pre-intermediate and intermediate. Cambridge University Press, 2003

 

 

things we can see

veci, ktoré môžeme vidieť

mountains

hory

forest

les

lake

jazero

fields

polia

path

chodníček, cestička

village

dedina

farm

farma

hills

kopce

wood

les

country road

vidiecka cesta

river

riekaOn the farm

(na farme)


Gairns, R., Redman, S.: Oxford word skills basic. Oxford University Press, 2008

on the farm

na farme

farmer

farmár

valley

údolie

tree

strom

domestic animals

domáce zvieratá

boat

čln

grass

tráva


 

 

Užitočné frázy:


I live alone in the countryside.

(Bývam sám na vidieku/dedine.)


I´ve got a garden and I grow vegetables and fruit.

(Mám záhradu a pestujem zeleninu a ovocie.)


Public transport is terrible.

(Verejná doprava je hrozná.)


The path goes to the lake.

(Cestička vedie k jazeru.)


The wood is on the hill.

(Les je na kopci.)


Do you live in a valley or on a hill?

(Bývaš v údolí alebo na kopci?)


I look after domestic animals.

(Starám sa o domáce zvieratá.)


I eat fresh fruit every day.

(Každý deň jem čerstvé ovocie.)

 Zopakujte si:
1. Čo je to country alebo countryside?
2. Čo môžeme nájsť na vidieku?
3. Opíš život na farme.

Použitá literatúra:
Gairns, R., Redman, S.: Oxford word skills basic. Oxford University Press, 2008
Redman, S.: English Vocabulary in Use, pre-intermediate and intermediate. Cambridge University Press, 2003

Zdroje obrazkov:
Gairns, R., Redman, S.: Oxford word skills basic. Oxford University Press, 2008
Redman, S.: English Vocabulary in Use, pre-intermediate and intermediate. Cambridge University Press, 2003