DÁTUMY / DATES

Skôr ako sa začneme zaoberať konkrétnym písaním a čítaním dátumov v angličtine, zopakujeme si všetko čo vieme o dňoch v týždni, mesiacoch v roku a radových číslovkách.

DAYS OF THE WEEK / DNI V TÝŽDNI

DAY

ABBREVIATION

PRONUNCIATION

 

Sunday

Sun

[sandei]

nedeľa

Monday

Mon

[mandei]

pondelok

Tuesday

Tue

[tju:zdei]

utorok

Wednesday

Wed

[wenzdei]

streda

Thursday

Thu

[Θð:zdei]

štvrtok

Friday

Fri

[fraidei]

piatok

Saturday

Sat

[sætðdei]

sobota


Zapamätajte si!
● V angličtine sa týždeň začína nedeľou.
● Dni v týždni sa píšu s veľkým začiatočným písmenom.
● Dni sa používajú s predložkou ON, napr.: I was born on Saturday.

MONTHS OF THE YEAR / MESIACE V ROKU

MONTHS

ABBREVIATION

PRONUNCIATION

 

January

Jan

['džænjuðri]

január

February

Feb

['februðri]

február

March

Mar

[ma:č]

marec

April

Apr

['eiprðl]

apríl

May

- - -

[mei]

máj

June

- - -

[džu:n]

jún

July

- - -

[džu'lai]

júl

August

Aug

['o:gðst]

august

September

Sept

[sðp'tembð]

september

October

Oct

[ok'toubð]

október

November

Nov

[nð'vembð]

november

December

Dec

[di'sembð]

december


Zapamätajte si!!!
● Mesiace sa v angličtine vždy píšu s veľkým začiatočným písmenom.