Datovanie najdôležitejších udalostí svetových dejín

Prehľad významných udalostí dejín a ich chronologické zaradenie do spoločnej časovej osi.

 

od 3 000 000  pnl do 3000 pnl    obdobie praveku pozostávajúce z doby kamennej (paleolit, mezolit, neolit, eneolit – doba medená), doba bronzovej a doba železnej. Rôzne datovanie pre rôzne oblasti.

2 000 000 pnl – 1 500 000 pnl     Homo habilis

1 700 000 pnl – 70 000 pnl            Homo erectus

200 000 pnl -      Homo sapiens

3 000 pnl – 476 starovek

3 000 pnl – 2 350 pnl       vznik mestských štátov v Mezopotámii

1 792 pnl – 1750 pnl        vláda kráľa Chammurapiho v Starobabylonskej ríši

1250 pnl                trójska vojna

753 pnl založenie Ríma

625 pnl – 539 pnl               Novobabylonská (Chaldejská) ríša

500 pnl – 459 pnl               grécko-perzské vojny (bitka pri Maratóne, bitka pri Termopylách, bitka pri Salamíne, bitka pri Platajách)

431 pnl – 404 pnl               peloponézska vojna

356 pnl – 323 pnl               vláda Alexandra Veľkého

264 pnl – 146 pnl               tri púnske vojny (bitka pri Kannách, bitka pri Zame)

60 pnl – 53 pnl   prvý triumvirát – Caesar, Pompeius, Crassus

43 pnl – 33 pnl   druhý triumvirát – Marcus Antonius, Lepidus, Octavianus 

315 Milánsky edikt (cisár Konštantín uznal kresťanstvo)

395 rozpad Rímskej ríše (po smrti Theodosia)

476 zánik Západorímskej ríše

476 – 1453, resp. 1492, resp. 1517           stredovek

622         Mohamedov odchod z Mekky do Mediny

732         Karol Martel porazil Arabov pri Poiters,

800         v Ríme Karol Veľký korunovaný za rímskeho cisára

962         korunovaný Otto I. – Rímskonemecká ríša

1054      východná schizma (rozkol medzi kresťanským Východom a Západom, pápež exkomunikoval patriarchu)

1077      cesta do Canossy (cisár Henrich IV. a pápež Gregor VII. , boj o investitúru – menovanie biskupov)

1066      bitka pri Hastingse (Normani dobyli Anglicko, Viliam Dobyvateľ porazil Haralda II.)

1095 – 1270        križiacke výpravy (spolu 8+detská, úspešná bola prvá výprava)

1215      Magna charta libertatum (Ján Bezzemok uznal práva cirkvi a šľachty)

1309 – 1377        Avignonské zajatie pápežov (Filip IV. Pekný)

1337 – 1453        storočná vojna (Francúzsko proti Anglicku, bitka pri Creščaku, bitka pri Agincourte, Jana z Arku)

polovica 14. storočia       morová epidémia v Európe

1455 – 1485 vojna ruží v Anglicku (Lancasterovci proti Yorkovcom)

okolo 1450 vynález kníhtlače

1453 dobytie Konštantínopolu Osmanmi

1492 objavenie Ameriky

1517 Martin Luther zverejnil 95 téz na dverách chrámu vo Wittenberg

1453, resp. 1492, resp. 1517 – 1914        novovek

1519 – 1522        Fernao Magalhaes, plavba okolo sveta

1545 – 1563        Tridentský koncil (vyvrcholenie protireformácie, začiatok inkvizície)

1572      Bartolomejská noc (vyvraždenie hugenotov katolíkmi vo Francúzsku)

1618 – 1648        tridsaťročná vojna (Habsburgovci proti ostatným štátom Európy)

1642 – 1651        občianska vojna v Anglicku (kráľ Karol I. proti parlamentu vedenom Oliverom Cromwellom, Karol I. bol popravený)

1773      bostonské pitie čaju (predohra boja o nezávislosť)

4. júl 1776            Deklarácia nezávislosti (autori Thomas Jefferson, Benjamin Franklin a John Adams)

14. júl 1789         dobytie Bastily

1804      korunovácia Napoleana

1805      bitka pri Trafalgare

1805      bitka troch cisárov pri Slavkove (Napoleon porazil vojská ruského cára Alexandra I. a rímskonemeckého cisára, českého a uhorského kráľa Františka I.)

 1815     bitka pri Waterloo (víťazstvo protinapoleonskej koalície)

1871      zjednotenie Talianska – Camille Cavour a Giuseppe Garibaldi

1871      vyhlásenie nemeckého cisárstva vo Versailles

1861 – 1865        vojna Severu proti Juhu (víťazstvo Únie – Ulysses Grant nad Konfederáciou – Robert Lee, bitka pri Gettysburgu)

od 1914                 najnovšie dejiny

28. jún 1914       atentát na Františka Ferdinanda d´Este

28. júl 1914         začiatok I. svetovej vojny

1914      bitka pri rieke Marne (víťazstvo Francúzska, začiatok zákopovej vojny)

1916      bitka pri Verdune (víťazstvo Francúzska) a rieke Somme (Francúzi a Briti proti Nemcom, nejasný výsledok)

1917      Októbrová revolúcia (v Rusku sa k moci dostali boľševici vedení Leninom)

11. november 1918         koniec I. svetovej vojny

1920      Trianonská dohoda (rozpad Uhorska, strata územia)

1922      pochod čiernych košieľ (nastolenie fašistickej diktatúry v Taliansku)

24. október 1929              Čierny štvrtok (krach newyorskej burzy)

1. september 1939          začiatok II. svetovej vojny

7. december 1941            Pearl Harbor (vstup USA do vojny)

1942      bitka pri El Alamejne (porážka Nemecka, Erwin Rommel)

1942 - 1943         bitka pri Stalingrade (víťazstvo ZSSR)

6. jún 1944          Deň D (vylodenie Spojencov v Normandii)

9. máj 1945         kapitulácia Nemecka (podpísal Wilhelm Keitel)

6. a 9. august 1945            zhodenie bômb na Hirošimu a Nagasaki

2. september 1945          kapitulácia Japonska

4. apríl 1949       vznik NATO

1950 – 1953        Kórejská vojna (vojenský konflikt medzi Južnou Kóreou podporovanou USA a KĽDR podporovanou ZSSR)

14. máj 1955      vznik Varšavskej zmluvy

1960      rok Afriky (vyhlásenie nezávislosti 17 afrických štátov)

12. apríl 1961    Jurij Gagarin ako prvý človek vo vesmíre

13. august 1961                  stavba Berlínskeho múru

1962      karibská kríza (umiestnenie sovietskych rakiet na Kube a námorná blokáda Kuby od USA)

22. november 1963         atentát na Kennedyho

1964 – 1975        Vietnamská vojna (Južný Vietnam a USA proti Severnému Vietnamu a ZSSR, víťazstvo Severu)

20. júl 1969         pristátie Apolla 11 na Mesiaci (Neil Armstrong, Buzz Aldrin a Michael Collins)

9. november 1989            pád Berlínskeho múru

31. december 1991         rozpad Sovietskeho zväzu