Skôr, ako sa začneme zaoberať konkrétnym písaním a čítaním dátumov v angličtine, zopakujeme si všetko, čo vieme o dňoch v týždni, mesiacoch v roku a radových číslovkách.

 

DAYS OF THE WEEK / DNI V TÝŽDNI

 

DAY

ABBREVIATION

PRONUNCIATION

 

Sunday

Sun

[sandei]

nedeľa

Monday

Mon

[mandei]

pondelok

Tuesday

Tue

[tju:zdei]

utorok

Wednesday

Wed

[wenzdei]

streda

Thursday

Thu

[Θð:zdei]

štvrtok

Friday

Fri

[fraidei]

piatok

Saturday

Sat

[sætðdei]

sobota

 

 

Zapamätajte si!

 

  • V angličtine sa týždeň začína nedeľou.

  • Dni v týždni sa píšu s veľkým začiatočným písmenom.

  • Dni sa používajú s predložkou ON, napr.: I was born on Saturday.

 

 

MONTHS OF THE YEAR / MESIACE V ROKU

 

MONTHS

ABBREVIATION

PRONUNCIATION

 

January

Jan

['džænjuðri]

január

February

Feb

['februðri]

február

March

Mar

[ma:č]

marec

April

Apr

['eiprðl]

apríl

May

- - -

[mei]

máj

June

- - -

[džu:n]

jún

July

- - -

[džu'lai]

júl

August

Aug

['o:gðst]

august

September

Sept

[sðp'tembð]

september

October

Oct

[ok'toubð]

október

November

Nov

[nð'vembð]

november

December

Dec

[di'sembð]

december

 

Zapamätajte si!

 

  • Mesiace sa v angličtine píšu s veľkým začiatočným písmenom.

  • Mesiace sa používajú s predložkou IN, napr.: I was born in September.

 

 

ORDINAL NUMBERS / RADOVÉ ČÍSLOVKY

 

Rádová číslovka vyjadruje poradie určitej osoby alebo predmetu v rade. V angličine tvoríme radové číslovky tak, že k základným číslovkám pridáme koncovku –TH, napr: four – fourth, ten – tenth, atď.

 

 

Výnimku tvoria číslovky: one - first

 

 

two - second

three - third

five - fifth

 

eight - eighth

 

nine - ninth

 

twelve - twelfth

 

 

Rádové číslovky od 1 do 1 000 000

 

first

1st

prvý

second

2nd

druhý

third

3rd

tretí

fourth

4th

štvrtý

fifth

5th

piaty

sixth

6th

šiesty

seventh

7th

siedmy

eighth

8th

ôsmy

ninth

9th

deviaty

tenth

10th

desiaty

eleventh

11th

jedenásty

twelfth

12th

dvanásty

thirteenth

13th

trinásty

fourteenth

14th

štrnásty

fifteenth

15th

pätnásty

sixteenth

16th

šestnásty

seventeenth

17th

sedemnásty

eighteenth

18th

osemnásty

nineteenth

19th

devätnásty

twentieth

20th

dvadsiaty

twenty–first

21st

dvadsiaty prvý

twenty–second

22nd

dvadsiaty druhý

twenty–third

23rd

dvadsiaty tretí

twenty–fourth

24th

dvadsiaty štvrtý

twenty–fifth

25th

dvadsiaty piaty

twenty–sixth

26th

dvadsiaty šiesty

twenty-seventh

27th

dvadsiaty siedmy

twenty-eighth

28th

dvadsiaty ôsmy

twenty-ninth

29th

dvadsiaty deviaty

thirtieth

30th

tridsiaty

thirty-first

31st

tridsiaty prvý

fortieth

40th

štyridsiaty

fiftieth

50th

päťdesiaty

sixtieth

60th

šesťdesiaty

seventieth

70th

sedemdesiaty

eightieth

80th

osemdesiaty

ninetieth

90th

deväťdesiaty

hundredth

100th

stý

thousandth

1,000th

tisíci

millionth

1,000,000th

miliónty

 

 

DÁTUMY / DATES

 

Written English

 

V Britskej angličtine sa na prvom mieste uvádza deň, za ním mesiac a napokon rok. Je tiež možné uviesť za radovou číslovkou aj súvisiacu koncovku (st, nd, rd, th). Predložka „of“ sa pred mesiacom zvyčajne vynecháva. Pred rok sa môže použiť čiarka. V britskej angličtine sa to väčšinou používa, ak je dátum súčasťou vety, a teda nestojí samostatne, napr.: The conference takes place 10 December, 2008.

 

Príklad: 7 (th) (of) January(,) 2008 = 7 January 2008

 

 

Spoken English

 

V hovorenej angličtine, alebo pri čítaní dátumov je situácia o niečo odlišnejšia. Ak v dátume deň predchádza mesiac, čítame určitý člen pred dňom a predložku „of“ pred mesiacom.

 

Píšeme: 7 January 2008

Čítame: the seventh of January, two thousand and eight

 

 

Ak naopak deň nasleduje až za mesiacom, vyslovujeme určitý člen tesne pred dňom.

 

Píšeme: January 7, 2008

Čítame: January the seventh, two thousand and eight

 

Príklady

 

Píšeme: Čítame:

 

3 November the third of November

31 August the thirty-first of August

10 June the tenth of June

 

 

Zopakujte si:

1. Vymenuj dni v týždni. S akou predložkou sa používajú?
2. Vymenuj mesiace v roku. S akou predložkou sa používajú?
3. Čo sú to „ordinal numbers“? Čo vyjadrujú a ako ich tvoríme?
4. Ako píšeme a čítame dátumy v angličtine? Uveď príklad.

 

 

 

 

Použitá literatúra:

Tom Hutchinson: New Project 1, Student´s book, Workbook.

http://www.kareldekar.com/english-language/anglictina-anglicka-gramatika.html
http://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/date/spoken