Vypracovala: Ing. Anna Mattová
Od 1. januára 2014 bol spoločne so znížením sadzby dane z príjmov právnických osôb z 23 % na 22 % zavedený aj inštitút daňových licencii a to novelizáciou zákona o dani z príjmov. Po prvýkrát sa budú licencie platiť v daňovom priznaní v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014. Hlavným dôvodom zavedeni tohoto nástroja, je vývoj daňových povinností obchodných spoločností v posledných rokoch.Daňová licencia právnickej osoby

Daňovou licenciou je minimálna daň, po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí ktorú platí

  • daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka,

  • daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.


Daňovú licenciu bude teda platiť daňovník, ktorého daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako stanovená výška licencie. Znamená to teda, že ide o minimálnu výšku dane, ktorú bude daňovník povinný zaplatiť, a to aj v prípade vykázania daňovej straty. Od platenia licencie budú v prvom roku oslobodené novovzniknuté spoločnosti


Daňovú licenciu platí daňovník, ktorý: