Niečo na A

abstrakcia- niečo neskutočné
abnormalita- nepravidelnosť, odchýlka
absolvent- kto ukončil školu
absurdný- nevhodný, nezmyselný
agónia-stav bezvedomia pred smrťou
agresor- útočník
alergia- zvýšená citlivosť
alma mater- matka živiteľka
alternácia- striedanie, nahradzovanie
analfabet- človek, ktorý nevie písať a čítať
analgetikum- liek utišujúci bolesť
anamnéza- súbor lekárskych vyšetrení
anarchia- zmätok, bezvládie
apatia-nevšímavosť, nezáujem
aristokrat- šľachtic
asociácia- združenie, spolok
asertivita- otvorené prejavenie názoru
atypický- neobvyklý
azyl- útočisko, povolenie do bytu