Zvratné slovesá (verbes pronominaux) časujeme vo francúzštine rovnako ako ostatné plnovýznamové slovesá. Ich zvláštnosťou je, že pri nich stojí zvratné alebo osobné zámeno.

 

Zatiaľ čo v slovenčine sa zvratné slovesá používajú so zvratným zámenom sa / si vo všetkých osobách a v priebehu celého časovania je zvratné zámeno nemenné, vo francúzštine sa tvar se používa len v 3. osobe jednotného čísla a množného čísla. V ostatných osobách sa používajú predmetové osobné zámená me, te, nous, vous.Le présent de l´indicatif – Prítomný čas v oznamovacom spôsobe

V prítomnom čase stojí zvratné alebo predmetové osobné zámeno pred vyčasovaným zvratným slovesom. Pri slovesách začínajúcich sa na samohlásku alebo nemé h dochádza k elízii.


se lever – postaviť sa, vstať

s´amuser – zabávať sa

s´habiller – obliecť sa

je me lève

tu te lèves

il/elle/on se lève

nous nous levons

vous vous levez

ils/elles se lèvent

je amuse

tu amuses

il/elle/on amuse

nous nous amusons

vous vous amusez

ils/elles amusent

je habille

tu habilles

il/ elle/on habille

nous nous habillons

vous vous habillez

ils/elles habillentJeme lèvetôt le matin. – Ráno vstávam skoro.

Tu t´habillesà la dernière mode. – Obliekaš sa podľa poslednej módy.

Il se dépêche à l´école. – Ponáhľa sa do školy.

Nousnous promenonsau bord de la mère. – Prechádzame sa na brehu mora.

Est-ce que vous vous amusezbien? – Zabávate sa dobre?

Elles se maquillent tous les jours. – Každý deň sa maľujú. 

 

Négation - Zápor:

Je neme dépêche pas à l´école. – Neponáhľam sa do školy.

Nous nenous amusons pas bien. – Nezabávame sa dobre.- Ak vo vete použijeme neurčitok zvratného slovesa, vtedy stojí zvratné zámeno pred neurčitkom zvratného slovesa a zhoduje sa s podmetom.

 

J´aimeme promener. - Rád sa prechádzam.

Tu doiste coucherà 20 heures. – Musíš si ľahnúť spať o ôsmej.

Nous n´aimons pasnousréveillertôt. – Neradi skoro vstávame.

Vous pouvez vous reposer cet apres-midi. – Môžete si oddýchnuť dnes poobede. 

L ´impératif (Rozkazovací spôsob)

Rozkazovací spôsob zvratných slovies tvoríme podobne ako u plnovýznamových slovies, navyše je len použitie osobného zámena. V kladnom rozkazovacom spôsobe nepoužívame predmetové osobné zámeno pred slovesom, ale prízvučné osobné zámeno za slovesom. Sloveso je s týmto zámenom spojené spojovníkom.


Amuse-toi bien! – Dobre sa zabav!

Lève-toi! – Vstávaj!


Dépêchons-nous! – Ponáhľajme sa!

Rencontrons-nous demain! – Stretnime sa zajtra!


Dépêchez-vous! – Ponáhľajte sa!

Lavez-vous! – Umyte sa!