CONGIUNTIVO DEL TRAPASSATO
KONJUKTÍV TRAPASSATA – PREDMINULÝ KONJUKTÍV

 

Predminulý konjuktív sa používa na vyjadrenie deja vedľajšej vety, ktorý sa odohral v predčasnosti pred vetou hlavnou, pričom hlavná veta nie je v hlavnom čase.


Congiuntivo del trapassato je zložený minulý čas, ktorý sa tvorí z:

  • Slovesa ESSERE alebo AVERE vyčasovanom v konjuktíve imperfekta (congiuntivo dell‘imperfetto)


  • Príčastia minulého (participio passato) slovesa


 

 

CANTARE

SPIEVAŤ

che io AVESSI CANTATO

keby som bol spieval/-a

che tu AVESSI CANTATO

keby si bol spieval/-a

che lui / lei AVESSE CANTATO

keby bol spieval/-ache noi AVESSIMO CANTATO

keby sme boli spievali

che voi AVESTE CANTATO

keby ste boli spievali

che loro AVESSERO CANTATO

keby boli spievaliCREDERE

VERIŤ

che io AVESSI CREDUTO

keby som bol veril/-a

che tu AVESSI CREDUTO

keby si bol veril/-a

che lui / lei AVESSE CREDUTO

keby bol veril/-ache noi AVESSIMO CREDUTO

keby sme boli verili

che voi AVESTE CREDUTO

keby ste boli verili

che loro AVESSERO CREDUTO

keby boli veriliDIMAGRIRE

SCHUDNÚŤ

che io FOSSI DIMAGRITO /-A

keby som bol schudol/-a

che tu FOSSI DIMAGRITO /-A

keby si bol schudol/-a

che lui / lei FOSSE DIMAGRITO /-A

keby bol schudol/-ache noi FOSSIMO DIMAGRITI /-E

keby sme boli schudli

che voi FOSTE DIMAGRITI /-E

keby ste boli schudli

che loro FOSSERO DIMAGRITI /-E

keby boli schudliZvratné sloveso: