VERBI RIFLESSIVI

Zvratné slovesá, tak ako v každom zloženom čase, tak aj v tomto, používajú ako pomocné sloveso ESSERE.


Prima Coniugazione – Prvá slovesná trieda (pomocné sloveso vždy ESSERE)


 

 

 

LAVARSI

 

UMÝVAŤ SA

che io misia lavato /-a

(že) som sa umyl /-a

che tu tisia lavato /-a

(že) si sa umyl /-a

che lui / lei sisia lavato /-a

(že) sa umyl /-ache noi cisiamo lavati /-e

(že) sme sa umyli

che voi visiate lavati /-e

(že) ste sa umyli

che loro sisiano lavati /-e

(že) sa umyliSeconda Coniugazione – Druhá slovesná trieda (pomocné sloveso vždy ESSERE)

 

 

 

DIRIGERSI

 

ZAMIERIŤ

che io misia diretto /-a

(že) som zamieril /-a

che tu tisia diretto /-a

(že) si zamieril /-a

che lui / lei sisia diretto /-a

(že) zamieril /-ache noi cisiamo diretti /-e

(že) sme zamierili

che voi visiate diretti /-e

(že) ste zamierili

che loro sisiano diretti /-e

(že) zamieriliTerza coniugazione – Tretia slovesná trieda – (pomocné sloveso vždy ESSERE)


 

 

 

FERIRSI

 

ZRANIŤ SA

che io misia ferito /-a

(že) som sa zranil /-a

che tu tisia ferito /-a

(že) si sa zranil /-a

che lui / lei sisia ferito /-a

(že) sa zranil /-ache noi cisiamo feriti /-e

(že) sme sa zranili

che voi visiate feriti /-e

(že) ste sa zranili

che loro sisiano feriti /-e

(že) sa zranili 

VERBI MODALI

POTERE

MÔCŤ

che io abbia potuto

(že) som mohol / mohla

che tu abbia potuto

(že) si mohol / mohla

che lui / lei abbia potuto

(že) mohol / mohlache noi abbiamo potuto

(že) sme mohli

che voi abbiate potuto

(že) ste mohli

che loro abbiano potuto

(že) mohliVOLERE

CHCIEŤ

che io abbia voluto

(že) som chcel /-a

che tu abbia voluto

(že) si chcel /-a

che lui / lei abbia voluto

(že) chcel /-ache noi abbiamo voluto

(že) sme chceli

che voi abbiate voluto

(že) ste chceli

che loro abbiano voluto

(že) chceliDOVERE

MUSIEŤ

che io abbia dovuto

(že) som musel /-a

che tu abbia dovuto

(že) si musel /-a

che lui / lei abbia dovuto

(že) musel /-ache noi abbiamo dovuto

(že) sme museli

che voi abbiate dovuto

(že) ste museli

che loro abbiano dovuto

(že) museli


SAPERE

VEDIEŤ

che io abbia saputo

(že) som vedel /-a

che tu abbia saputo

(že) si vedel /-a

che lui / lei abbia saputo

(že) vedel /-ache noi abbiamo saputo

(že) sme vedeli

che voi abbiate saputo

(že) ste vedeli

che loro abbiano saputo

(že) vedeli

 Zopakujte si:
1. Aké pomocné sloveso používajú zvratné slovesá v minulom konjuktíve?
2. Vyčasujte v minulom konjuktíve nasledujúce zvratné slovesá: innamorarsi, ferirsi, sentirsi.
3. Vyčasujte v minulom konjuktíve všetky spôsobové slovesá.


Použitá literatúra:
Michaela Saccardinová, Giuseppe Betta: Taliančina pre samoukov, 1994