CONGIUNTIVO DEL PASSATO – VERBI IRREGOLARI

MINULÝ KONJUKTÍV – NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ


To isté, čo platí pre pravidelné a pomocné slovesá v minulom konjuktíve paltí aj pre nepravidelné slovesá, čiže:


Congiuntivo del passato je zložený minulý čas, ktorý sa používa na vyjadrenie predčasného deja vo vzťahu k hlavnej vete; to znamená, že hlavná veta je v hlavnom čase.


Minulý konjuktív sa tvorí pomocou:

  1. slovesa AVERE alebo ESSERE vyčasovanom v prítomnom konjuktíve – congiuntivo presente

  2. príčastia minulého – participio passato – slovesa 

VERBI IRREGOLARI

Prima Coniugazione – Prvá slovesná trieda (pomocné sloveso AVERE)


 

 

 

FARE

 

ROBIŤ

che io abbia fatto

(že) som urobil /-a

che tu abbia fatto

(že) si urobil /-a

che lui / lei abbia fatto

(že) urobil /-ache noi abbiamo fatto

(že) sme urobili

che voi abbiate fatto

(že) ste urobili

che loro abbiano fatto

(že) urobili


 

Prima Coniugazione – Prvá slovesná trieda (pomocné sloveso ESSERE)


 

 

 

ANDARE

 

ÍSŤ

che io sia andato /-a

(že) som išiel /-a

che tu sia andato /-a

(že) si išiel /-a

che lui / lei sia andato /-a

(že) išiel /-ache noi siamo andati /-e

(že) sme išli

che voi siate andati /-e

(že) ste išli

che loro siano andati /-e

(že) išli


Esempi:

 

 

Spero che lei sia andata via.

Dúfam, že odišla preč.

Sono contenta che tu abbia fatto la torta per mio figlio.

Som rada, že si urobila tortu pre môjho syna.