CONGIUNTIVO DEL PASSATO – VERBI AUSILIARI E REGOLARI

MINULÝ KONJUKTÍV – POMOCNÉ A PRAVIDELNÉ SLOVESÁ

 

Congiuntivo del passato je zložený minulý čas, ktorý sa používa na vyjadrenie predčasného deja vo vzťahu k hlavnej vete; to znamená, že hlavná veta je v hlavnom čase.


Minulý konjuktív sa tvorí pomocou:

  1. slovesa AVERE alebo ESSERE vyčasovanom v prítomnom konjuktíve – congiuntivo presente

  2. príčastia minulého – participio passato – slovesa


 

VERBI AUSILIARI


 

 

 

ESSERE

 

BYŤ

che io sia stato /-a

(že) som bol /-a

che tu sia stato /-a

(že) si bol /-a

che lui / lei sia stato /-a

(že) bol /-ache noi siamostati /-e

(že) sme boli

che voi siatestati /-e

(že) ste boli

che loro siano stati /-e

(že) by boli


 

AVERE

 

MAŤ

che io abbia avuto

(že) som mal /-a

che tu abbia avuto

(že) si mal /-a

che lui / lei abbia avuto

(že) mal /-ache noi abbiamo avuto

(že) sme mali

che voi abbiate avuto

(že) ste mali

che loro abbiano avuto

(že) mali


Esempi:

 

 

Spero che lui non abbia avuto la febbre.

Dúfam, že nemal horúčku.

Spero che non sia stata malata.

Dúfam, že nebola chorá.


 

Verbi regolari

Prima Coniugazione – Prvá slovesná trieda (pomocné sloveso AVERE)

 

MANDARE

 

POSLAŤ

che io abbia mandato

(že) som poslal /-a

che tu abbia mandato

(že) si poslal /-a

che lui / lei abbia mandato

(že) poslal /-ache noi abbiamo mandato

(že) sme poslali

che voi abbiate mandato

(že) ste poslali

che loro abbiano mandato

(že) poslaliPrima Coniugazione – Prvá slovesná trieda (pomocné sloveso ESSERE)

ARRIVARE

PRÍSŤ

che io sia arrivato /-a

(že) som prišiel /-a

che tu sia arrivato /-a

(že) si prišiel /-a

che lui / lei sia arrivato /-a

(že) prišiel /-ache noi siamo arrivati /-e

(že) sme prišli

che voi siate arrivati /-e

(že) ste prišli

che loro siano arrivati /-e

(že) prišli


Esempi:

 

 

Sono contenta che tu mi abbia mandato la lettera.

Som spokojná, že si mi poslal list.

È probabile che loro siano arrivati in tempo.

Je možné, že oni prišli načas.Seconda Coniugazione – Druhá slovesná trieda (pomocné sloveso AVERE)

VENDERE

PREDAŤ

che io abbia venduto

(že) som predal /-a

che tu abbia venduto

(že) si predal /-a

che lui / lei abbia venduto

(že) predal /-ache noi abbiamo venduto

(že) sme predali

che voi abbiate venduto

(že) ste predali

che loro abbiano venduto

(že) predali


Esempi:

Lui spera che io non abbia venduto la macchina.

On dúfa, že ja som nepredala auto.

Siamo contenti che voi ci abbiate creduto.

Sme spokojní, že ste nám verili.Terza coniugazione – Tretia slovesná trieda – (pomocné sloveso AVERE)

DORMIRE

SPAŤ

che io abbia dormito

(že) som spal /-a

che tu abbia dormito

(že) si spal /-a

che lui / lei abbia dormito

(že) spal /-ache noi abbiamo dormito

(že) sme spali

che voi abbiate dormito

(že) ste spali

che loro abbiano dormito

(že) spaliTerza coniugazione – Tretia slovesná trieda – (pomocné sloveso ESSERE)

DIMAGRIRE

SCHUDNÚŤ

che io sia dimagrito /-a

(že) som schudol /-a

che tu sia dimagrito /-a

(že) si schudol /-a

che lui / lei sia dimagrito /-a

(že) schudol /-ache noi siamo dimagriti /-e

(že) sme schudli

che voi siate dimagriti /-e

(že) ste schudli

che loro siano dimagriti /-e

(že) schudli


Esempi:

È probabile che lui è dimagrito.

Je možné, že on schudol.

Sono contenta che tu abbia dormito così bene.

Som spokojná, že si sa vyspal tak dobre.

 Zopakujte si:
1. Čo je to „congiuntivo del passato“?
2. Ako sa tvorí „minulý konjuktív“?
3. Vyčasuj v minulom konjuktíve nasledujúce slovesá: essere, avere, arrivare, credere, dormire.

Použitá literatúra:
Michaela Saccardinová, Giuseppe Betta: Taliančina pre samoukov, 1994