CONCORDANZA DEI TEMPI – PREDICATO PRINCIPALE AL PASSATO
ČASOVÁ SÚSLEDNOSŤ – HLAVNÁ VETA V MINULOSTI – VO VEDĽAJŠOM ČASE

Pri vyjadrení súslednosti časovo nasledujúcich dejov musíme brať ohľad na hlavnú vetu. Teraz sa budeme zaoberať časovou súslednosťou, kde bude hlavná veta v minulosti, teda vo vedľajšom čase.

 

HLAVNÁ VETA JE V MINULOSTI A:

  1. DEJ VEDĽAJŠEJ VETY PREBIEHA SÚČASNE S DEJOM VETY HLAVNEJ(azione contemporanea):

Sapeva (ha saputo)
Vedel/-a (dozvedel/-a sa),

che la nonna stavamale.

že babička sa mala zle.

Sentiva (ha sentito)

Počul/-a,

che qualcuno suonavaal campanello.

že niekto zvonil na zvonček.

Sapeva (ha saputo)
Vedel/-a (dozvedel/-a sa),

che Luigi cucinavail pranzo.

že Luigi varil obed.


 

  1. DEJ VEDĽAJŠEJ VETY PREBEHOL PREDČASNE PRED DEJOM VETY HLAVNEJ (azione anteriore):

Sapeva (ha saputo, aveva saputo)
Vedel/-a (dozvedel/-a sa),

che la nonna è statamale.

že babička sa mala zle.

Sentiva (ha sentito, aveva sentito)

Počul/-a,

che qualcuno aveva suonatoal campanello.

že niekto zazvonil na zvonček.

Sapeva (ha saputo, aveva saputo)
Vedel/-a (dozvedel/-a sa),

che Luigi aveva cucinatoil pranzo.

že Luigi uvaril obed.


 

  1. DEJ VEDĽAJŠEJ VETY SA ODOHRAL NÁSLEDNE PO DEJI VETY HLAVNEJ, ČIŽE BUDE DEJOM PREDPOKLADANÝM, NEREALIZOVANÝM (azione posteriore):

Sapeva (ha saputo, aveva saputo)
Vedel/-a (dozvedel/-a sa),

che la nonna sarebbe statamale.
(v hovorovej reči môžeme použiť imperfetto: stava)

že babička sa bude mať zle.

Sentiva (ha sentito, aveva sentito)

Počul/-a,

che qualcuno avrebbe suonatoal campanello.

(v hovorovej reči môžeme použiť imperfetto: suonava)

že niekto zazvoní – bude zvoniť na zvonček.

Sapeva (ha saputo, aveva saputo)
Vedel/-a (dozvedel/-a sa),

che Luigi avrebbe cucinatoil pranzo.

(v hovorovej reči môžeme použiť imperfetto: cucinava)

že Luigi uvarí – bude variť obed.


 

GRAMATICKÝ PREHĽAD POUŽÍVANÝCH ČASOV V SÚSLEDNOSTI ČASOVEJ S HLAVNOU VETOU V MINULOSTI.

PREDICATO PRINCIPALE – HLAVNÁ VETA:

  • Imperfetto (passato prossimo, trapassato prossimo, passato remoto)

PROPOSIZIONE SUBORDINATA – VEDĽAJŠIA VETA:

  • Imperfetto = l’azione contemporanea (súčasný dej)

  • Trapassato prossimo / passato remoto / passato prossimo = l’azione anteriore (predčasný dej)

  • Condizionale composto (imperfetto v hovorovej reči) = l’azione posteriore (následný dej)


AZIONE

PREDICATO PRINCIPALE

PROPOSIZIONE SUBORDINATA

CONTEMPORANEA


preparava la festa a Francesco.

ANTERIORE

Ho pensato (Pensavo) che Lucia

aveva preparato la festa a Francesco.

POSTERIORE


avrebbe preparato la festa a Francesco.

 Zopakujte si:
1. Ako vyjadrujeme časovú súslednosť ak je hlavná veta v minulosti?
2. V akom čase musí byť vedľajšia veta ak ide o súčasný dej?
3. V akom čase musí byť vedľajšia veta ak ide o predčasný dej?
4. V akom čase musí byť vedľajšia veta ak ide o náskedovný dej?

Použitá literatúra:
Michaela Saccardinová, Giuseppe Betta: Taliančina pre samoukov, 1994