Vypracoval: Mgr. Eva Gutová


 

Zatiaľ čo v slovenčine sú vo vedľajšej vete vždy tie isté časy, bez ohľadu na to, či je v hlavnej vete prítomný alebo minulý čas. Vo francúzštine treba pri spájaní hlavnej vety s vedľajšou vetou dodržiavať pravidlá o používaní slovesných spôsobov a časov. Tieto pravidlá označujeme názvom pravidlá o súslednosti časov.

 

Pri výbere času a spôsobu slovesa vo vedľajšej vete sa riadime:

 

 • časom slovesa v hlavnej vete,

 • vzťahom deja hlavnej a vedľajšej vety vzhľadom na moment, v ktorom sa odohrali; dej vedľajšej vety (VV) sa môže odohrávať súčasne s dejom hlavnej vety (HV) alebo sa mohol uskutočniť ešte pred dejom HV alebo naopak bude ešte len po deji HV nasledovať.


 

1. Sloveso hlavnej vety je v prítomnom čase

 

 • Ak sa dej VV odohráva súčasne s dejom HV, tak vo VV použijeme prítomný čas (le présent de l´indicatif).

 

Elle dit, qu´elle est chez elle.

(Hovorí, že je doma.)

Il pense que tu dis la vérité.

(Myslí si, že hovoríš pravdu.)

Je sais que tu pleures.

(Viem, že plačeš.)

Je sais que Pierre reçoit beaucoup de livres.

(Viem, že Peter dostáva veľa kníh.)

 

 

 • Ak sa dej VV odohral skôr ako dej HV, tak vo VV použijeme jeden z  minulých časov (le passé composé, l´imparfait).

 

Elle dit qu´elle a été chez elle.

(Hovorí, že bola u seba).

Il pense que tu as dit la vérité.

(Myslísi si, že si hovoril pravdu.)

Je sais que tu as pleuré.

(Viem, že si plakal.)

 

 

 • Ak dej VV nasleduje až po deji HV, tak vo VV použijemejednoduchý budúci (le futur simple).

 

Elle dit qu´elle sera chez elle.

(Hovorí, že bude doma.)

Il pense que tu diras la vérité.

(Myslí si, že budeš hovoriť pravdu.)

Je sais  que tu pleureras.

(Viem, že budeš plakať.)


 

 

2. Sloveso hlavnej vety je v niektorom z minulých časov

 

 • Ak sa dej VV odohráva súčasne s dejom HV, tak vo VV použijemeimperfektum (l´imparfait).

 

Elle a dit, qu´elle était chez elle.

(Povedala, že je doma.)

Il pensait que tu disais la vérité.

(Myslel si, že hovoríš pravdu.)

Je savais que tu pleurais.

(Vedel som, že plačeš.)

 

 

 • Ak sa dej VV odohral skôr ako dej HV, tak vo VV použijemepredminulý čas (le plus-que-parfait).

 

Elle a dit, qu´elle avait été chez elle.

(Povedala, že bola doma.)

Il pensait que tu avais dit la vérité.

(Myslel si, že si hovoril pravdu.)

Je savais que tu avais pleuré.

(Vedel som, že si plakal.)


 

 •  Ak dej VV nasleduje až po deji HV, tak vo VV použijemekondicionál prítomný (le conditionnel présent).

 

Elle a dit, qu´elle serait chez elle.

(Povedala, že bude doma.)

Il pensait que tu dirais la vérité.

(Myslel si, že si povieš pravdu.)

Je savais que tupleurerais.

(Vedel som, že budeš plakať.) 

Zopakujte si:

 1. Vysvetlite, čo rozumieme pod názvom pravidlá o súslednosti časov.

 2. Vysvetlite, od čoho závisí použitie slovesného času a spôsobu vo vedšajšej vete.

 3. Uveďte, aký čas a slovesný spôsob použijeme vo vedľajšej vete pre vyjadrenie súčasnosti dvoch dejov, ak je v hlavnej vete prítomný čas.

 4. Uveďte, aký čas a slovesný spôsob použijeme vo vedľajšej vete pre vyjadrenie následnosti dvoch dejov, ak je v hlavnej vete prítomný čas.

 5. Uveďte, aký čas a slovesný spôsob použijeme vo vedľajšej vete pre vyjadrenie predčasnosti dvoch dejov, ak je v hlavnej vete prítomný čas.

 6. Uveďte, aký čas a slovesný spôsob použijeme vo vedľajšej vete pre vyjadrenie súčasnosti dvoch dejov, ak je v hlavnej vete minulý čas.

 7. Uveďte, aký čas a slovesný spôsob použijeme vo vedľajšej vete pre vyjadrenie následnosti dvoch dejov, ak je v hlavnej vete minulý čas.

 8. Uveďte, aký čas a slovesný spôsob použijeme vo vedľajšej vete pre vyjadrenie predčasnosti dvoch dejov, ak je v hlavnej vete minulý čas.Literatúra:

GRÉGOIRE, M. a kol.: Grammaire progressive du Français avec 500 exercices

TAIŠLOVÁ, J.: Mluvnice francouzštiny

TARABA, J. : Francúzska gramatika

www.ccdmd.qc.ca

http://123cours.com/concordance_des_temps.asp