well


 

badly


 

well-organized

 

dobre organizovaný

 

 

badly-behaved

 

zle sa chovajúci

 

 

well-equipped

 

dobre vybavený

 

 

badly-dressed

 

zle oblečený (špinavé alebo staré veci)

 

 

well-written

 

dobre napísaný

 

 

badly-written

 

zle napísaný

 

 

well-known

 

známy

  

well-paid

 

dobre platený

  

well-behaved

 

slušne/dobre sa chovajúci

 
 

Pozor! Nie všetky prídavné mená môžu používať well aj badly:

 

badly-known


 

Number and a singular noun combination – kombinácie čísel a podstatných mien v jednotnom čísle:


We often combine a number and a singular noun to form a compound adjective.

(Často kombinujeme číslo a podstatné meno, aby sme vytvorili zložené prídavné meno.)

 

It´s a ten-minute walk to the shop. (Je to desaťminútová chôdza do obchodu.)

He works in a four-star hotel. (On pracuje v štvorhviezdičkovom hoteli.)

I gave her a twenty-pound note. (Dal som jej dvadsať librovú bankovku.)

Our flight finally left after a two-hour delay. (Náš let nakoniec odišiel po dvojhodinovom meškaní.)

The winner was a ten-year-old girl. (Víťazkou bolo desaťročné dievča.)

If you park your car there, you could get a fifty-euro fine. (Ak tam zaparkuješ auto, dostaneš päťdesiat eurovú pokutu.)


 

 

Common compound adjectivesiné bežné zložené prídavné mená

 

 

 

 

 

compound adjectives


 

full-time

 

na celý úväzok

 

 

right-handed

 

pravo ruký

 

 

left-handed

 

ľavo ruký

 

 

first-class

 

prvou triedou

 

 

second-hand

 

obnosený/používaný

 

 

hard-working

 

usilovný

 

 

high-heeled

 

na vysokom podpätku (topánky)

 

 

old-fashioned

 

staromódny

 

 

bad-tempered

 

nevrlý/mrzutý

 

 

long-haired

 

dlhovlasý

 
Zopakujte si:
1. Ako tvoríme zložené prídavné mená?
2. Opíšte člena svojej rodiny alebo známeho s použitím zložených prídavných mien.

Použitá literatúra:
Redman, S.: English Vocabulary in Use, pre-intermediate and intermediate. Cambridge University Press, 2003
Falla, T., Davies, Paul: Solutions Intermediate Student´s Book. Oxford University Press, 2008

Zdroje obrazkov:
Redman, S.: English Vocabulary in Use, pre-intermediate and intermediate. Cambridge University Press, 2003