Zhrnutie: Zložené prídavné mená označujúce farbu a podstatné mená, ktoré majú funkciu prídavného mena zostávajú bez zhody.

Slovesá, ktoré sa používajú najčastejšie v spojení s farbami:

verbes
slovesá
noircir
začierniť
blanchir
vybieliť
rougir
červenať
jaunir
žltnúť
verdir
zelenieť
colorer
nafarbiť
colorier
vyfarbiť
peindre
maľovať


Les expressions avec les couleurs :

vert : avoir la main verte ----------------------------------------byť dobrým záhradníkom

rouge : être rouge comme une tomate -------------------------byť červený ako paradajka

jaune : rire jaune------------------------------------------------ smiať sa nasilu

blanc : passer une nuit blanche -------------------------------- prebdieť noc

bleu : avoir du sang bleu ---------------------------------------- mať modrú krv (kráľovská rodina)

rose : être frais comme une rose ------------------------------ byť v dobrom zdravotnom stave

noir :être noir de colère ----------------------------------------byť veľmi nahnevaný