Na označenie farby osôb, predmetov a zvierat používame vo francúzštine jednoduché a zložené prídavné mená ako aj podstatné mená vo funkcii prídavných mien.

 

  1. ADJECTIFS SIMPLES – JEDNODUCHÉ PRÍDAVNÉ MENÁ

 

 

 

 

couleurs

farby

masculin

féminin

mužský/ženský rod

noir

noire

čierny/a

blanc

blanche

biely/a

bleu

bleue

modrý/á

vert

verte

zelený/á

rouge

rouge

červený/á

jaune

jaune

žltý/á

gris

grise

sivý/á

beige

beige

bežový/á

brun

brune

hnedý/á

multicolore

multicolore

farebný/á

 

Ako ste si mohli všimnúť, tvorenie ženského rodu od prídavných mien, ktoré označujú farby je nepravidelné.

Exemple : une cravate noir(pridali sme -e)

une cravate violette (pridali sme -te)

une cravate jaune (nepridali sme nič) Použitá literatúra:
http://www.kasylum.com/dictionnaire-couleurs-nuances.html
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-105889.php
Borelli, Nicole et Angie : OUF! Apprendre et réviser le vocabulaire français en s´amusant. Niveau 1.Ellipses, 2008, 143p.ISBN978-2-7298-3638-2.