Vypracovala: Juráková BeataMasmédiá - masové médiá -sú prostriedky masovej komunikácie, slúžia na šírenie informácií a zábavy medzi veľké množstvo ľudí. Slovo masmédiá vzniklo z dvoch častí: masa veľké množstvo ľudí alebo dačoho a médium prostriedok. K masmédiám patria noviny, časopisy, knihy, rozhlas, televízia, video, kino a internet.


 

Vznik komunikácie

 

Základným znakom ľudského druhu je schopnosť rozprávať - komunikovať. Ľudia však medzi sebou komunikujú nielen rečou, ale aj písmom, zvukom či obrazom. Keď naši pradávni predkovia ešte nevedeli rozprávať, komunikovali posunkami alebo výkrikmi. Postupne vytvorili reč alebo „jazyk“. Jazykov je dnes na svete mnoho, ale spoločné majú to, že ľudia dokážu slovom vyjadriť svoje pocity, poznatky a skúsenosti.


 

Vznik masmédií

 

Prvým masmédiom boli písané texty. Vznikli v staroveku a odlišovali sa druhom písma (napríklad hieroglyfy v Egypte, klinové písmo v Mezopotámii, znakové písmo v Číne) a materiálom, na ktorom bol text napísaný (papyrus, koža, kôra stromov, hlinené tabuľky, papier atď.). Vedci tvrdia, že písmo vzniklo preto, lebo starovekí obyvatelia si potrebovali zaznamenať rôzne údaje o úrode a daniach, postupne zapisovali rôzne zákony a oznámenia, s ktorými sa oboznamoval väčší počet ľudí. Písať a čítať však v tých časoch vedeli iba špeciálne vyučení pisári, ktorí pracovali v dielňach, kde spisovali a prepisovali mnoho listín. Písalo sa ručne a tieto listiny sa nazývali rukopisy. Rukopisy mali najprv tvar zvitkov – pretože sa zvinuli do tvaru rúrky, ale zvitky neboli praktické a sústavným skrúcaním sa ničili. Preto prišli ľudia na nápad vytvoriť plátky – listy, na ktoré sa písal text, tie zviazali motúzmi a dalo sa v nich listovať. Vznikol tak vynález - kniha. Obal knihy tvorili tvrdé dosky alebo pevná koža, aby sa kniha dala ľahšie pranášať a neničila sa. Dlho sa na výrobu kníh používal pergamen – špeciálne vypracovaná jahňacia, kozľacia alebo teľacia koža. Až po objave papiera a kníhtlače nastala zlatá éra knihovníctva.


 

Kníhtlač

 

Za objaviteľa a zdokonaliteľa kníhtlače je považovaný Nemec Johann Gutenberg. Vďaka nemu sa už knihy nemuseli pracne prepisovať, ale text sa začal tlačiť na papier. Stalo sa tak v 15. storočí a odvtedy sa na svete vytlačili milióny kníh. Tlačiari sa stali novou vrstvou remeselníkov. Tlačené knihy boli lacnejšie ako ručne písané a kníhtlač prispela k ohromnému nárastu vzdelania a informovanosti obyvateľstva, preto sa vynález kníhtlače často označuje ako „vynález všetkých vynálezov“.

Prvou vytlačenou knihou bol latinský preklad Biblie. Latinčina bola v časoch stredoveku „svetovým jazykom“ (ako dnes angličtina). Spolu s knihami vznikali aj prvé knižnice – bibliotéky (biblia je v preklade kniha).

Kníhtlač umožnila aj vznik časopisov a novín. Vďaka nim sa šírili krátke a aktuálne informácie, určené pre poučenie a zábavu. Ľudia, ktorí sa rozhodli zbierať informácie o rôznych udalostiach sa začali nazývať novinári. Prvé noviny Relation“ publikoval Johann Carolus v roku 1605 v Štrasburgu (v dnešnom Francúzsku).

Prešpurské noviny (vtedy písané Presspůrské nowiny) boli prvé noviny v slovenčine (slovakizovanej bibličtine). Vychádzali v rokoch 1783 – 1787.


 

Prvé noviny „Relation“

 

 

Prešpurské noviny
Ďalšie vynálezy na šírenie informácií

 

V 19. storočí počas vedecko-technickej revolúcie vzniklo mnoho vynálezov, bez ktorých si dnes svoj život nevieme predstaviť. Boli to predovšetkým:

Telegrafický prístroj – v roku 1837 vynašiel Samuel Morse (otec morseovej abecedy – „morzeovky“) tlačiareň na zaznamenanie správ, ktoré prišli do jeho elektrického telegrafu.

 

Fotografia za oficiálny deň zrodu fotografie sa pokladá 19. august 1839, kedy francúzskaAkadémia vied zverejnila podrobnosti o vynáleze fotografie – dagerotypie. Pomenovali ju podľa francúzskeho vynálezcu Louisa Daguerra, ktorý zhotovil prvú fotografiu človeka (typická je hnedožltým sfarbením). V roku 1861 James Maxwell zhotovil prvú farebnú fotografiu.

 

Telefón hoci o tento vynález súperili viacerí vynálezcovia, nakoniec bol za vynálezcu telefóna označený Alexander Graham Bellv roku 1876.

 

Kinematografv roku 1895 zostrojili bratia Lumiérovci kinematograf na premietanie filmu (film dostal obrazné pomenovanie „pohyblivé obrázky“) a po prvýkrát verejne premietli krátky film (idúci vlak). Položili tým základy filmu a miesta, kde premietali filmy sa nazývali kiná.

Bezdrôtový telegraf – v roku 1897 si ho dal patentovať Gugliemo Marconi.O zdokonalenie rádiotelegrafie sa zaslúžil slovenský vynálezca, žijúci v USA – Jozef Murgaš. Jeho vynálezy zrýchlili a spresnili bezdrôtový prenos informácií.


 

Jozef Murgaš

Zdroj:http://www.qsl.net/k3rli/gif/100murgas.jpg

 

Alexander Graham Bell

Zdroj:http://sln.fi.edu/franklin/inventor/images/belllg.jpg


 

20. storočie a masmédiá

 

Najdôležitejšie a najpopulárnejšie masmédiá vznikli v 20. storočí a sú to rozhlas, televízia a počítače, najmä internet.


Rozhlas sa rozvíjal vďaka vynálezom v oblasti rádiotelegrafie.

V roku 1888 nemecký fyzik Henrich Hertz prvýkrát predviedol, ako sa dá prenášať elektrická energia cez priestor.

V roku 1906 kanadský inžinier Reginald Aubrey Fessenden uskutočnil prvé rádiové vysielanie na svete zo štátu Massachusetts v USA, ktoré začuli v okruhu 160 kilometrov. Prišiel na to, ako spojiť signály z mikrofónu s elektromagnetickou vlnou – tak vzniklo rádio. Na začiatku si poslucháči museli nasadiť slúchadlá, ktoré neskôr nahradili reproduktory.

V roku1919 odvysielali vo Veľkej Británii prvý verejný rozhlasový program.

V roku 1920 sa v USA začalo pravidelné rozhlasové vysielanie z rozhlasových staníc Pittsburgu a Detroitu.

V roku 1926 začal vysielať Slovenský rozhlas.

V roku 1949 vynašli vynálezcovia Bardeen, Brattain a Shockley tranzistory.


Televízia sa stala ešte obľúbenejšou ako rozhlas, pretože okrem zvuku poskytovala aj obraz.

V roku 1906 ruský vedec Boris Rosing vytvoril prvý veľmi primitívny televízny systém.

V roku 1926 uskutočnil vo Veľkej Británii prvý televízny prenos priekopník televízie -škótsky vedec John Baird.

V roku 1935 začala prvé televízne vysielanie trikrát do týždňa v Berlíne nemecká spoločnosť Fernseh, britská BBC začala verejné vysielanie roku 1936.

V roku 1951 začalo farebné vysielanie v USA.

V roku 1956 začalo vysielanie Slovenskej televízie.


Káblová televízia začala vysielať v päťdesiatych rokoch v USA, v Anglicku a v Európe až v osemdesiatych rokoch. V súčasnosti využívame satelitné vysielanie, keď sa programy prenášajú cez družicu na tanierové antény do stanice určitej spoločnosti, a tá ich káblom posiela svojim zákazníkom.


Televízor Braun z roku 1959

 

Rádio z roku 1930
Počítače

Počítače vznikli pôvodne ako sčítacie stroje. Za prvý zostrojený programovateľný počítač sa považuje počítač, ktorý zostrojil Konrad Zusevo svojej spálni v roku1936.

V roku 1945skonštruovaliJohn Presper Eckert, John William Mauchly, Herman Goldstine a Alan M. Turingprvý univerzálny plne elektronický počítač s názvomENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer). Tento počítač mal rozlohu 140 metrov štvorcových, vážil takmer 40 ton, mal spotrebu energie ako jedna menšia dedina a musel byť chladený dvomi leteckými motormi. Programovanie počítača mohlo trvať od pol hodiny až po jeden deň.

V roku1952zostrojila firma IBM svoj prvý elektronický digitálny počítač - IBM 701.

V súčasnostisa využívajú moderné počítače, ktoré riadia napríklad práčky, roboty alebo lietadlá. Majú pamäť s množstvom informácií. Pre bežných používateľov sa vyrábajú osobnépočítače, laptopy a notebooky veľké ako príručný kufrík, ktoré môžu urobiť milión operácií za sekundu.


Počítač ENIAC

 

Laptop BRAINIAC
Internet

Nazývaný aj netalebo sieť je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta. Slúži ako prenosové médium pre rôzne informácie a služby ako napr. elektronická pošta, chat a systém vzájomne prepojených webstránok a dokumentov World Wide Webu (WWW). Slovo internet je skratkou z anglického výrazu interconnected networks - prepojené siete.

 

 

Význam masmédií

Hlavný význam je: informovať, vzdelávať a podporovať komunikáciu.

 

 

Úlohy:

1. Čo sú masmédiá?

2. Čo vieš o kníhtlači a prvých novinách vo svete a na Slovensku?

3. Vymenuj vynálezy 19. storočia v oblasti masmédií.

4. Opíš v skratke históriu počítačov, rozhlasu a televízie.

 

 

Použitá literatúra:

1. Daniš, M. a Kratochvíl, V.: Stretnutie s minulosťou, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1999

2. Tonková, M. a Miháliková, M.: Dejepis pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2009

3. Švihran, L.: Slávni vynálezcovia, Mladé letá, Bratislava 1977


 

Obrazové materiály:

http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/img/magyars_i_06.jpg

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/82/Relation_Aller_Fuernemmen_und_gedenckwuerdigen_Historien_(1609).jpg

http://www.qsl.net/k3rli/gif/100murgas.jpg

http://sln.fi.edu/franklin/inventor/images/belllg.jpg

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Braun_HF_1.jpg

http://rozhlas.navajo.cz/rozhlas-4.jpg

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Eniac.jpg 1952

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Laptop_by_Brainiac.jpg