3. Mezosféra siaha od 50-80 km . Je to najstudenšia vrstva atmosféry .
4. Termosféra  siaha od 80-480 km . Vzduch je tu veľmi riedky .
5. Exosféra siaha od 480 km vyššie . Je to oblasť , kde už atmosféra prechádza do kozmického priestoru .

 Zaujímavé je to , že naša malá planétka Zem sa nachádza v mieste , kde je v našej galaxií jediné miesto , vhodné na vytvorenie atmosféry .
Mars je príkladom toho , že na neho nepôsobí dostatočná sila a tiež je ďaleko od slnka , takže voda postupne zamrzla . Je vedecky dokázané že Mars bol kedysi obývateľnou planétou . Tiekli tam rieky , boli tam jazerá .  Dnes je to mŕtva planéta . Príkladom , toho že si  planéta nedokáže udržať ani atmosféru ani vytvoriť podmienky pre život , pretože teploty sú tu príliž vysoké a jej povrch je rozpálený . Takže atmosféra je nedychateľná . Sme jediná planéta , ktorá má vhodne podmienky k životu .  Naša atmosféra sa skladá z oxidu uhličitého Co2 kyslíka O2 dusík N a iných plynov .  Najviac je však dusíky a nie kyslíka - čo je veľmi pozoruhodné . Pretože bez kyslíka neprežijeme .