Človek a životné prostredie

 

Ako sa dnes človek správa k životnému prostrediu? Otázka na ktorú každý pozná inú odpoveď. Jeden by povedal, že robíme všetko pre životné prostredie, znižujeme emisie, eliminujeme tvorbu skládok, druhý by kritizoval enormne sa zvyšujúce množstvo automobilov, skleníkových plynov, zväčšovanie ozónovej diery...

 

    Podľa mňa je dnes životné prostredie ťažko skúšané nami, ktorí si myslia, že všetko môžu ovládať a riadiť. Nie je to tak. Práve keď píšem tieto riadky, dozvedám sa, že japonskí vedci chceli vytvoriť dážď, no privolali obrovskú snehovú búrku. Myslím si, že takéto pokusy sú vrcholne nezodpovedné. Ako si môžeme byť istí, že tieto testíky sa raz negatívne neodzrkadlia na životnom prostredí, ktoré je už i tak dosť zdevastované našou činnosťou? Každý deň do ovzdušia vypustíme milióny ton emisií. Ako huby po daždi  staviame nové rafinérie znehodnocujúce životné prostredie – takto potom vychádza úsilie niektorých krajín sveta na nivoč, pretože otázka životného prostredia má globálny charakter, netýka sa iba jednej či dvoch oblastí, odpoveď na ňu musí hľadať celý svet.

    A niektorí už odpoveď našli. Mnohé krajiny  podpísali rôzne dohovory, ktoré majú zaručiť postupné znižovanie nielen emisií, ale i výrubu lesov, regulovaniu riek a pod. Investujú milióny na záchranu našej zelenej planéty v podobe nových technológií šetrných k životnému prostrediu. Takisto stále viac využívame nové, alternatívne zdroje energie, ktoré neškodia ani nám ani životnému prostrediu, často sú dokonca lacnejšie ako tie súčasné. Vo využívaní vodnej, solárnej, či veternej energie máme ale stále čo doháňať.  Táto skutočnosť je určite krokom, ktorý mnohých ženie  vpred, no zároveň i prešľapovaním na mieste, pretože niektoré krajiny naozaj dodržiavajú všetky zmluvy, no niektoré akoby zabúdali čo podpísali – ďalej ničia Zem, ale i snahu iných o lepší život.

    Verím však, že toto veľké krajiny nedovolia, a spoločne sa dohodnú na pomoci životnému prostrediu, ktoré si už bohužiaľ pomôcť nedokáže, teraz myslím na globálne otepľovanie, čoraz väčšie množstvo prírodných katastrof na svete i u nás, teda dôsledok globálneho otepľovania, veľký nárast ohrozených druhov rastlín a živočíchov ako aj kopu ďalších faktorov znižujúcich kvalitu životného prostredia.

    Napomôcť môže každý jeden človek, teda i ja. Pýtate sa ako? Tu sa otázka hľadá veľmi ľahko. Neplytvať zbytočne vodou, energiou – v konečnom prípade – našimi peniazmi. Toto je podľa mňa asi najsilnejšia motivácia ľudí k šetreniu. Ak budú šetriť, odrazí sa to veľmi pozitívne na ich financiách, ktoré sú pre dnešných ľudí často dôležitejšie ako životné prostredie.

    Ak sa teda každý jeden obyvateľ Zeme zamyslí nad svojím správaním, budeme žiť v čistom a zdravom prostredí, vyhovujúcom nám i našej planéte.