Vypracoval: Ing. Juraj palásthy

 

 

 

Ako človek, ktorý si ctí softvér a prácu jeho vývojárov, som zásadne proti tomu, aby sa využívali nelegálne programy a programové balíky. Je síce pravda, že sa v našich školách vyučuje kancelársky balík MS Office, ktorý je komerčný, ja som však vždy bol a aj budem proti jeho nelegálnemu použitiu doma. Preto som vždy odporúčal študentom nainštalovať si kancelársky balík Open Office, ktorý je voľne šíriteľný a jeho inštaláciou sa neporušia žiadne licenčné podmienky.

 

Cloud Computing je nová filozofia využívania internetu, hardvéru a softvéru nezávislá na platforme operačného systému. Všetky aplikácie pracujú priamo na internete a užívatelia si nemusia nič zabezpečovať. Nemusia sa starať o vzájomnú kompatibilitu programového vybavenia, aktualizácie programov, archiváciu svojich údajov. Skrátka nemusia si kupovať žiadny softvér, následne ani nový hardvér. Stačí im to technické vybavenie, ktoré majú, ako aj programy, ktoré už majú zakúpené.

 

Užívatelia sa zavedením cloud computingu nemusia starať o prenos svojich dát. Ten majú ku nim zabezpečený okamžite, ako sa pripoja na internet. Medzi mnohé výhody používania technológií a služieb cload computing patrí najmä dostupnosť z každého miesta na svete, kde je internetové pripojenie. Používanie tejto modernej technológie je z časti bezplatné a jednoduché. Táto technológia poskytuje nové možnosti vytvárania, ukladania a zdieľania dokumentov, ktoré sa ukladajú na serveroch s technológiou cloud. Takto môžu na rovnakom dokumente pracovať s on line technológiou viacerí užívatelia, alebo tak isto môžu viacerí využívať už vytvorené dokumenty..

 

Takáto technológia je priam ideálna pre využívanie vo vyučovacom procese. Študentom umožňuje spoločné využívanie rôznych vzdelávacích materiálov, ako aj spoločnú spoluprácu na školskom projekte. Okrem toho, táto technológia môže podstatne urýchliť študijný proces, zdieľanie prednášok, ako aj spoločnú prácu učiteľa a žiakov.

 

Pomocou technológie cload computing sa môžu súbory ukladať na server, kde je dostatok voľného miesta na tisíce dokumentov, tabuliek a prezentácií, ako aj fotografií a iných súborov. Jedným z takýchto riešení je aj riešenie GoogleDoc.

 

 

 

GoogleDoc

 

toto riešenie je ideálne takmer pre každého študenta a učiteľa. Stačí mať len prístup na internet, internetový prehliadač Mozila FireFox, Google Chrome, alebo akýkoľvek iný.

 

Výhodou je, že tieto webové prehliadače sú zadarmo a je možné ich stiahnuť z ich domovských stránok, poprípade iných stránok poskytujúcich možnosť sťahovania voľne šíriteľných programov.

 

Ku využívaniu služieb Google doc je možné pristúpiť hneď po tom, čo si na Google vytvoríme vlastný účet. Na prihlásenie je potrebné zadať funkčnú e-mailovú adresu a heslo minimálne na 10 znakov.

 

E-mailovú adresu nám poslúži pre vstup do cloudu.. Pre zachovanie obtiažnosti prelomenia hesla je potrebné zvoliť ho tak, aby obsahovalo písmená, číslice, ako aj určité idiómy. Pri jeho vytváraní samotný program zobrazuje obtiažnosť prelomenia hesla farbou. Červená farba predstavuje ľahko prelomiteľné heslo a zelená ťažko prelomiteľné heslo. Po vytvorení účtu nás program ešte raz vyzve potvrdiť overovací e-mail, ktorý nám Google zašle na prihlasovaciu adresu.

 

 

Nám len stačí vybrať si taký druh dokumentu, aký potrebujeme vytvoriť. Máme možnosť vybrať si či chceme vytvoriť:

 

  • Textový dokument

  • Prezentáciu

  • Tabuľku

  • Formulár

  • Kresbu

  • Zbierku

  • Použiť šablónu

 

Ako vidieť, možností je viac ako dosť. Tento spôsob práce sa nazýva Cloud computing.