Použitie záporného a neurčitého člena a privlastňovacích zámen

Neurčitý člen má ako zámeno v jednotnom čísle rovnaké tvary ako neurčitý člen okrem nominatívu mužského a stredného rodu a akuzatívu stredného rodu. V množnom čísle má neurčitý člen tvary ako zámeno welche.

 

 

Neurčitý člen ako zámeno

 

 

singulár

 

mužský rod

 

ženský rod

 

stredný rod

 

plurál

 

nominatív

 

einer

 

eine

 

ein(e)s

 

welche

 

genitív

 

ein(e)s

 

einer

 

ein(e)s

 

welcher

 

datív

 

einem

 

einer

 

einem

 

welchen

 

akuzatív

 

einen

 

eine

 

ein(e)s

 

welche

 

 

Záporný člen ako zámeno