Členy ako zámená

Členyvo všeobecnostimôžeme používať ako členy pred podstatnými menami alebo ako zámená na mieste podstatného mena.

 

Člen a zámeno

určitý člen: Wo wohnt der Mann?

neurčitý člen: Hast du einen Mann gesehen?

privlastňovacie zámená: Mein Mann arbeitet bei Yazaki.

ukazovacie zámená: Hast du mit diesem Mann gesprochen?

 

Člen a zámeno

určitý člen: Der heißt Hans Schliemann.

neurčitý člen: Ja, ich habe einen gesehen.

privlastňovacie zámená: Meiner auch.

ukazovacie zámená: Ja, mit diesem habe ich gesprochen.

Použitie určitého člena ako zámena sa považuje za hovorové.

Ukazovacie zámeno a určitý člen ako majú ako členy a ako zámeno rovnakú formu. Výnimkou je určitý člen v datíve množného čísla. Pri zámenách je to tvar denen.

Určitý člen: datív plurálu
ako člen: Hast du mit den Männern gesprochen?
ako zámeno: Ja, mit denen habe ich gesprochen.

Neurčitý člen, záporný člen a privlastňovacie zámená majú čiastočne rôzne tvary.