Bŕ, ale je studená.

Hej! Počuješ ma?

Ho-ho! Stoj konečne!

 

 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o citoslovce vyjadrujúce city a náladu hovoriaceho, prírodné zvuky alebo upozorňujúce na niečo:

 

 

cha-cha-cha

citoslovce vyjadrujúce city a náladu hovoriaceho

psst

citoslovce upozorňujúce na niečo

och

citoslovce vyjadrujúce city a náladu hovoriaceho

no-no

citoslovce upozorňujúce na niečo

hajde

citoslovce upozorňujúce na niečo

citoslovce vyjadrujúce city a náladu hovoriaceho

hybaj

citoslovce upozorňujúce na niečo

jéj

citoslovce vyjadrujúce city a náladu hovoriaceho

krá-krá

citoslovce vyjadrujúce prírodné zvuky

ťap-ťap

citoslovce vyjadrujúce prírodné zvuky

hm

citoslovce vyjadrujúce city a náladu hovoriaceho

kvak

citoslovce vyjadrujúce prírodné zvuky

pí-pí

citoslovce vyjadrujúce prírodné zvuky

 

 

 

 

Zopakujte si:

1. Čo sú citoslovcia?
2. Čo vieš o pravopise citosloviec?
3. Ktorými citoslovcami vyjadrujeme city a náladu hovoriaceho?
4. Ktorými citoslovcami vyjadrujeme alebo napodobňujeme prírodné zvuky?
5. Ktorými citoslovcami upozorňujeme na niečo?

 

 

 

 

Použitá literatúra:

Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s 72 - 73.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, Bratislava, 2005, 672 s.