• citoslovcia sú neplnovýznamovým slovným druhom, ktorý sa v širšom zmysle v nemčine niekedy zaraďuje k časticiam

  • vyjadrujú pocity a nálady hovoriaceho, výzvu, zvuky zvierat...

  • citoslovcia sú nesklonné

  • ich význam závisí aj od intonácie, ktorou ich vyslovíme

  • v písanej podobe nemajú ustálenú formu a často sa predlžujú alebo znásobujú

 

aaaaaah, igittigitt

  • citoslovcia vo vete oddeľujeme čiarkou

Oh, ich bin überrascht. (Ech, som prekvapený.)

  • citoslovcia môžu stáť aj samostatne ako veta

Brr! Ach!

  • často sa používajú v komiksoch a v knihách pre deti


 

Citoslovcia vyjadrujú pocity a nálady hovoriaceho, napr.:

radosť: hurra, juhu, ah...

bolesť: au(a), oh, (au)weh...

odpor: brr, pfui, äks, igitt, pfui Teufel...

údiv: ah, ach, ach so, aha...

úvaha: hm, na...

hnev: na, na na, verdammt...

výsmech: ätsch, bäh...

negácia: ach was, ph...

strach: uh, huhu, hu...

 

Citoslovcia vyjadrujú výzvu, napr.:

ticho: pst, ssst, psch...

pozornosť: hallo, he, na...