Citoslovcia sú neohybné a neplnovýznamové slová, ktorými:

 

 

  • vyjadrujeme city, náladu a vôľu hovoriaceho,

  • napodobňujeme nimi prírodné zvuky,

  • vyzývame alebo upozorňujeme nimi na niečo.

 

  • City a náladu hovoriaceho vyjadrujeme napríklad citoslovcami ach, joj, fuj, juj, och, bŕ, fíha, óha, ejha, ó, hm-hm, jaj.

  • Vôľu alebo upozornenie vyjadrujeme napríklad citoslovcami pst, hybaj, hej, hľa.

  • Zvuky, ktorými vyslovujeme príkazy domácim zvieratám vyjadrujeme napríklad citoslovcami čihi, hijó, pŕ, heš, šic, kšá.

  • Prírodné zvuky, ktoré vydávajú neživé predmety alebo zvieratá vyjadrujeme napríklad citoslovcami bác, čľup, bum, šuch, frk, mňau, hav, kikirikí, tik-tak, gága, krá, hudri-hudri, cup-cup, mé, mú, bé, cupi-lupi.

 

 

 

Citoslovcia nemenia svoj tvarneohýbajú sa – neskloňujú sa.

 

 

 

Pravopis citosloviec

 

 

  • V citoslovciach často píšeme mäkké i, í aj po tvrdých spoluhláskach.

Príklady:kikirikí, hijó, tik-tak, čihi, chi-chi, mihihi.

  • Mnohé citoslovcia píšeme dvojako.

Príklady: joj alebo jój, jóóój,

alebo vŕŕ,

čary-mary alebo čáry-máry,

cupy-lupy alebo cupi-lupi.

  • Citoslovcia stoja vo vete samostatne, oddeľujeme od ostatnej vety čiarkoualebo výkričníkom.

Príklady:

Aha, už ide.

Bŕ, ale je studená.

Hej! Počuješ ma?

Ho-ho! Stoj konečne!

 

 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o citoslovce vyjadrujúce city a náladu hovoriaceho, prírodné zvuky alebo upozorňujúce na niečo:

 

 

cha-cha-cha

citoslovce vyjadrujúce city a náladu hovoriaceho

psst

citoslovce upozorňujúce na niečo

och

citoslovce vyjadrujúce city a náladu hovoriaceho

no-no

citoslovce upozorňujúce na niečo

hajde

citoslovce upozorňujúce na niečo

citoslovce vyjadrujúce city a náladu hovoriaceho

hybaj

citoslovce upozorňujúce na niečo

jéj

citoslovce vyjadrujúce city a náladu hovoriaceho

krá-krá

citoslovce vyjadrujúce prírodné zvuky

ťap-ťap

citoslovce vyjadrujúce prírodné zvuky

hm

citoslovce vyjadrujúce city a náladu hovoriaceho

kvak

citoslovce vyjadrujúce prírodné zvuky

pí-pí

citoslovce vyjadrujúce prírodné zvuky

 

 

 

 

Zopakujte si:

1. Čo sú citoslovcia?
2. Čo vieš o pravopise citosloviec?
3. Ktorými citoslovcami vyjadrujeme city a náladu hovoriaceho?
4. Ktorými citoslovcami vyjadrujeme alebo napodobňujeme prírodné zvuky?
5. Ktorými citoslovcami upozorňujeme na niečo?

 

 

 

 

Použitá literatúra:

Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s 72 - 73.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, Bratislava, 2005, 672 s.