Citoslovce vlastné

 

1. ah!, eh! , ih!,oh!, uh!; ahi!, ehi!, ohi!, uhi!, ohe!

 

Význam citoslovies tvorených jednou alebo dvoma samohláskami (h je tu len grafickým znakom, ktorý sa nevyslovuje) závisí väčšinou od toho akou intonáciou sa vyslovujú.

 

 

2. Citoslovce tvorené samohláskami a spoluhláskami majú väčšinou pevný význam.

 

Vyjadrujú:

 

 

deh!

prianie, prosbu

ehm!

hrozbu

uhm!

nedôveru, neistotu

mah!

neistotu

ahime! (aime!)

úzkosť, ľútosť, zármutok

ohibo!

rozmrzelosť, netrpezlivosť, pochybnosť, rozhorčenie

puh!

bezstarostnosť

bah!

ľahostajnosť

urra!

povzbudenie, ponuku

diamine!

nadávku („do čerta!“)