Vypracovala: Lenka Brhlíková


 
Rovnako ako v slovenčine, tak aj v španielčine môžu podstatné mená stáť v čísle jednotnom alebo aj v množnom. Obidva čísla tvoria počítateľné podstatné mená ako napríklad: hijo – hijos, casa – casas, ciudad – ciudades

Tzv. látkové podstatné mená (agua, madera...) nadobúdajú v množnom čísle druhový význam:

el agua – voda
las aguas minerales – minerálne vody
la madera – drevo
las maderas preciosas – vzácne dreviny


Sú aj podstatné mená, ktoré sa používajú len v množnom čísle. Patria sem napríklad:

 1. Pozdravy

Buenos días. – Dobrý deň.
Buenas noches. – Dobrý večer.

 1. Ustálené slovné spojenia

a mares – veľa, hojne
a veces – občas, niekedy
Llueve a cántaros. - Prší ako z krhly.


Pravidlá pri tvorení množného čísla podstatných mien:


 1. Podstatné mená, ktoré sa končia na samohlásku:

 
jednotné číslo
 
množné číslo
 
neprízvučná samohláska, prízvučné -é
perro
pes
perros
psi,psy
 
escuela
škola
escuelas
školy
 
cantante
spevák
cantantes
speváci
 
café
káva
cafés
kávy
prízvučná samohláska (okrem -é)
bambú
bambus
bambúes
bambusy
 
bisturí
skalpel
bisturíes / bisturís
skalpely
ale (pod vplyvom analógie)
sofá
gauč
safás
gauče
 
tabú
tabu
tabús
tabu


B. Podstatné mená zakončené na spoluhlásku:


 
jednotné číslo
 
množné číslo
 
slová španielskeho pôvodu
reloj
hodinky
relojes
hodinky
 
lápiz
ceruzka
lápices
ceruzky
 
ratón
myš
ratones
myši
slová zložené
paraguas
dáždnik
paraguaso
dáždniky
slová cudzieho pôvodu
club
klub
clubs, clubes
kluby
 
jersey
sveter
jerseyes
svetry
slová latinského a gréckeho pôvodu
análisis
rozbor
análisis
rozbory
 
virus
vírus
virus
vírusy

Poznámky:


 1. Koncovku množného čísla neprijímajú názvy dní v týždni. Ich použitie v množnom čísle znamená každý:

Los lunes tengo muchas clases. (Každý pondelok mám veľa hodín.)

 1. Ak podstatné meno stojí v množnom čísle, potom aj prídavné meno, ktoré za ním nasleduje by malo stáť v množnom čísle:

Casa conocida – casas conocidas

 1. Ak tvoríme množné číslo od podstatných mien cudzieho pôvodu, potom máme možnosť pripojiť buď koncovku –ES alebo len –S. Vyberáme podľa frekventovanosti používania cudzieho slova. Ak sa používa často, potom pridávame koncovku –ES (yogur – yogures, autobús - autobuses), ak je jeho používanie menej časté, potom nasleduje za ním koncovka –S.

 1. To isté platí aj pri slovách latinského a gréckeho pôvodu (álbum – álbumes). Výnimkou sú podstatné mená zakončené na neprízvučnú samohlásku + S. Tieto slová spravidla neprijímajú v množnom čísle koncovku: (crisis económica – crisis económicas)

Podstatné mená meniace význam podľa čísla:


jednotné číslo
 
množné číslo
 
el artículo
článok
los artículos
zbožie
la corte
dvor
las Cortes
kortesy (Šp. parlament)
la esposa
manželka
las esposas
putá
el grillo
cvrček
los grillos
okovy
el género
rod, druh
los géneros
zbožie
el trabajo
práca
los trabajos
útrapy

 
 
Úlohy na záver:

 

Preložte:


 1. Každú stredu chodím do jazykovej školy.
 2. V tomto obchode majú veľa jogurtov.
 3. Máme veľa albumov s fotkami.
 4. Pedro sa učí veľa nových vecí.
 5. V okolí môjho domu sú tri kaviarne a robia veľa dobrých káv.

 

Použitá literatúra:


Oľga Macíková, Ľudmila Mlýnková: Manual de Español Actual I
Jana Lenghardtová: Španielčina 1, 2
Tatiana Kotuliaková, Anna Hrušková, Silvia Džurná: Španielska gramatika
Valerio Báez San José: Moderná gramatika španielčiny