Číselné sústavy 


Sústava, ktorú bežne používame. Mnohé aritmetické operácie robíme automaticky, bez toho aby sme 
aj iným 

0 12 34
Máme pozíciu jednotiek, desiatok, stoviek.... napr.: 19876 = 6.10 + 7.10 + 8.10 + 9.10 + 1.10 , 
Týmto spôsobom vieme zapísaťľubovoľné číslo v desiatkovej sústave. 
1.2 aritmetické operácie 
Sčítanie väčších čísel robíme zvyčaje „pod seba“, pričom si pamätáme „jedná nám ostala“, a pod. 
135698
Napr.: 
+ 26423 dvojkovej sústavy 


tento súčet vyčíslime, dostaneme číslo 89 v desiatkovej sústave. 

delení, napr.: , , , , , , 
zv.1 zv.1 zv.0 zv.0 zv.0 zv.1 zv.0