Ľadovce majú veľký vplyv na premenu okolitej krajiny. Pretvárajú povrch Zeme. Svojou činnosťou rozrušujú horniny, odnášajú ich a ukladajú. Ľadovce vytvárajú ľadovcové doliny a jazerá.


 

Kde vznikajú ľadovce?

 

Ľadovce vznikajú na miestach, kde je vždy veľmi chladno, a kde sa nedostáva slnečné žiarenie.


Ľadovce vznikajú v polárnych a vysokohorských oblastiach nad snežnou čiarou.


Snežná čiara je myslená hranica, na ktorej sa sneh počas celého roka neroztopí. Je to pásmo večného snehu.


 

Ako vznikajú ľadovce?


Vrstvy snehu sa v polárnych alebo vysokohorských oblastiach nad snežnou čiarou stále hromadia. Vrchné vrstvy snehu tlačia na staré spodné vrstvy, vytláčajú z nich vzduch, a tak sa spodné snehové vrstvy postupne menia na pevnú masu a vytvárajú tvrdý a pevný modrastý ľadľadovec.


 

Typy ľadovcov


Ľadovce môžu byť:


  • kontinentálne pevninské - pokrývajú veľké časti pevniny, napríklad v Antarktíde a Grónsku,

  • horskévznikajú vo vysokých pohoriach, napríklad v Alpách.


http://en.wikipedia.org/wiki/Glacier

 

Horský ľadovec v Rakúskych Alpách

 


Horský ľadovec


Horský ľadovec vzniká vo vysokých pohoriach v oblastiach večného snehu – nad snežnou čiarou, kde sa sneh nikdy neroztopí.


Nadmorská výška snežnej čiary je v rôznych oblastiach Zeme rôzna. Napríklad v rovníkovej oblasti sa nachádza snežná čiara v nadmorskej výške 5000 metrov, v polárnych oblastiach sa nachádza už pri hladine mora.


 

Činnosť ľadovca


Ľadovec svojou činnosťou pretvára okolitú krajinu.


Ľadovec sa pribúdaním snehových vrstiev neustále zväčšuje. Pod vplyvom zemskej príťažlivosti a sklonu povrchu sa postupne posúva do nižších polôh - do doliny.


Horské ľadovce za posledné dva milióny rokov pretvorili aj naše najvyššie pohorie Tatry. Vytvorili v Tatrách krásne ľadovcové doliny a horské plesá.

 

V súčasnosti sa nachádzajú horské ľadovce napríklad v Alpách.


 

Ako vzniká ľadovcová dolina?


Ľadovec pri pohybe rozrušuje, vytrháva horniny zo skalného povrchu a prenáša ich do nižších častí doliny. Vytrhnuté horniny sa pohybujú spolu s ľadovcom, obrusujú a rozrývajú pôdu, aj bočné steny podkladu.


Neustálym narušovaním a obrusovaním stien a dna sa pôvodne riečna dolina v tvare písmena „V“  mení na ľadovcovú dolinu.

 

Ľadovcová dolina má tvar písmena „U“.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/U-shaped_valley

 

Dolina v tvare písmena U ako pozostatok činnosti horského ľadovca v Oregone v USA

 


Ako vzniká moréna?


Ľadovec svojou činnosťou rozrušuje horniny a prenáša množstvo materiálu do nižších polôh. Po roztopení ľadovca zostávajú na niektorých miestach hrubé vrstvy balvanov, kameňov, hliny a piesku.

 

Tieto navŕšené kopy hornín nazývame morény.

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A4ne

 

Moréna – navŕšené kopy hornín

 


Ako vznikajú ľadovcové jazerá – plesá?

 

Ľadovcové jazerá vznikajú v ľadovcovej doline, kde navŕšené kopy hornín – morény vytvorili po roztopení horského ľadovca hrádzu. Hrádza umožnila v priehlbine nahromadenie vody, a tak vznikli horské jazerá – plesá.


Skalnaté pleso v Tatrách je jazero, ktoré vzniklo ako pozostatok činnosti ľadovca.

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91-pataki-t%C3%B3

 

Skalnaté pleso v Tatrách
Zopakujte si:
1. Kde vznikajú ľadovce?
2. Čo je snežná čiara?
3. Čo vzniká činnosťou ľadovca?
4. Ako vzniká ľadovcová dolina a aký tvar nadobúda?
5. Ako vznikajú morény a ľadovcové jazerá - plesá?

Použitá literatúra:
Ružek, I. a kol.: Geografia pre 5. ročník základných škôl. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2009. s. 48. – 49.
Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Viktoria Print, spol. s r.o., Košice, 2005. 448 s.
Uhereková, M., Bizubová, M.: Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, 2011. S.54. – 55.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/U-shaped_valley
http://en.wikipedia.org/wiki/Glacier
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91-pataki-t%C3%B3
http://de.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A4ne