Čína. Tu práve upadá cisárska moc. Hlavnými tovarmi na trhu boli čínsky hodváb, porcelán, čaj. Dochádzalo k mnohým roľníckym, náboženským nepokojom. Vypukla občianska vojna-tchajpchinské povstanie(vlasaté) ->veľký úpadok. Číňania nemali záujem o zahraničný tovar-museli im platiť striebrom. Obchodovalo sa cez otvorený prístav = Kanton. Obchodné cechy=Hongy=kontrolovali vývoz a dovoz. Briti doviezli do Č. z Indie ópium-luxusný tovar pre čínu. Úrady však stopli dovážanie ópia. Briti vojensky zareagovali-chceli vyvážať a dovážať koľko chceli-spojili sa s Rusmi a Franc. Od 1839-1859 sa konali ópiové vojny. Tie vyhrali Z-Európske krajiny. Čína musela podpísať mier.zmluvy. S nimi súvisela voľná plavba po Žltej rieke, otvorenie diplomatických úradov v Pekingu, prenajať časť pôdy, exteritorialita- nemuseli sa zodpovedať čínskym úradom. Spisovali medzinárodné obch.dohody->čchinská reštavrácia. Boli tu aj boxerské povstania. Za hlavný cieľ si stanovili vyhnať cudzincov z krajiny: sekty: I-che-tohuan ; päsť mieru a spravodlivosti. Č. prerušila kontakty so Z a obklúčili Peking a zadržali niekoľko diplomatov. -Európa vojna=boxery nedokázali čeliť keď v r.1900 čínska vláda musela prijať podmienky-zákaz dovozu zbraní a povolenie v Pekingu rozmiestniť cudzie vojen.jednotky Japonsko: bola podpísaná Kanagawská zmluva. Zvrat v 1868, keď nastúpil Meidži(miesto šogúna)-Meidžiho reformy: zrušenie feudalizmu,stála armáda,všeobecná branná povinnosť,zrušenie výsad japonskej šlachty-samuraji. Začali stavať železnice. Vybudovali bankový systém-banky, pošty. Známa je aj politická reforma z roku 1889. Japonsko zosilnelo, bola z neho nová svetová veľmoc.