Dynastia Ming
Čína sa po mnohé stáročia tešila zo skvelej a vysoko rozvinutej kultúry,aj keď bola občas politicky nestabilná.Po väčšinu tejto doby Číňania takmer neprišli do styku s cudzincami a verili,že nie je nič,čo by od nich mohli získať.Svoju krajinu nazývali Ríšou Stredu. Dynastia Ming V roku 1368 viedol budhistický mních menom Ču Juan-čang v Číne povstanie proti Mongolom.Povstanie bolo úspešné a čang založil novú vládnucu dynastiu-Ming.Prvý vládcovia z dynastie Ming predĺžili Veľký čínsky múr,ktorý bol pôvodne postavený na ochranu proti Mongolom.Pod svoju vládu získali tiež provinciu Jun-nan a prinútili Kóreu odovzdať Číne daň.Čoskoro sa však Číňania rozhodli vzdať sa celkom kontaktov s cudzím svetom.Boli sebestační a nechceli nič zvonka.Považovali cudzincov za barbarov,za necivilizovaných ľudí.Pod vládou dynastie Ming sa Čína dočkala 150 rokov mieru. V tejto dobe Číňania urobili mnoho objavov v medicíne.Tamojší remeselníci vyrábali prekrásny porcelán.boli vysadené krásne záhrady.Cisári z dynastie Ming boli pochovávaní vo veľkolepých hrobkách.Boli taktiež veľkí cestovatelia.najslávnejším cestovateľom bol admirál Čeng-che,ktorý vykonal 7 veľkých plavieb.Nakoniec začal štát upadať.Prebehlo mnoho povstaní.V jednom z nich zomrelo asi milión ľudí.Povstalci obsadili hlavné mesto Peking.Vláda dynastie Ming padla.