Cicavce
Človek je iba jedným z približne 4 000v súčastnosti žijúcich cicavcov. Cicavce majú veľmi rozmanitý tvar i veľkosť. Vyskytujú sa po celom svete. Odzamrznutej Arktídy až po najhorúcejšie púšte, od najhustejších pralesov po šíry oceán. Kyždý druh cicavca sa vyznačuje osobitým spôsobom života. Tiger napr. loví korisť v hustom lese, zatiaľ čo delfíny sa preháľajúpo otvorenom mori, krty si vyhrabávajú podzemné hodby, netopiere lietajú vzduchom, kone cválajú po zemi a opice sa pohupujú po konároch stromov. 
Podľa nájdeních skamenelín vieme, že cicavce sa vyvinuli z cicavcovitých plazov pred vyše 200 milionmi rokov. Teda v čase, keď sa po Zemi ešte túlali dinosaury. Najranejšími cicavcami boli druhy podobné dnešným piskorom, ktoré sa živili hmyzom a vajcami dinosaurov. Keď dinosaury približne pred 65 miliónmi rokov začali hynúť, cicavce zaujali ich miesto a začalo sa im veľmi dariť. Schopnosť prispôsobiť sa veľmi rozmanitým biotopom im pomohla rozšíriť sa po celej zemeguli.

Čo je to cicavec ?
Cicavce tvoria veľmi rozmanitú skupiny zvierat, majú však niekoľko spoločných znakov. Súteplokrvné, majú pľúca, ktorými dýchajú vzduch, a kostenú kostru, ktorá im poskytuje oporu a chráni vnútorné orgány. Väačšina cicavcov má pomerne veľký mozog, dobré zmysly a chlapy alebo srsť.