Slovensko má veľký počet chránených rastlín. Vybral som tieto:

Horec Clusiov- Gentiana clusii

Je to vytrvalá bylina, 5-10 cm vysoká, z prízemnej ružice listov vyrastá krátka stonka s jedným kvetom. Listy tuhé, kožovité do 5 cm dlhé, stonkové listy menšie, protistojné. Plodom je tobolka.. U nás sa vyskytuje v Karpatoch, konkrétne vo Veľkej Fatre, takmer po celom hrebeni Malej Fatry, v Chočských vrchoch, na Liptove- Západných Tatrách, Nízkych i Vysokých Tatrách, Súľovských vrchoch a Slovenskom krase. Rastie na vápencových skalách, v skalných štrbinách a kamenitých holiach, tiež na lúkach, v horskom až subalpínskom stupni.  Je to chránená a vzácna rastlina.

Astra alpínska -  Aster Alpinus

Je to vytrvalá bylina, 5-20 cm vysoká, stonka nevetvená, slabo olistená, prízemné listy v ružici, kvety vo vrcholových úboroch, jazykovité kvety fialovo modré, vzácne i ružové, trúbkovité žlté. Na záhradách sa pestuje pomerne bežne množstvo kultivarov tohto druhu (veľmi rozšírená skalnička), líši sa však farbou kvetu i vzrastom. Rovnako ako pôvodnému botanickému druhu i im prospieva slnko a voda s dobrým odtokom vody. Botanický druh dáva prednosť vápencu. Kvitne v máji až júni.

Plesnivec alpínsky ( lat. Leontopodium alpinum)

Je to 5 - 30 cm vysoká trváca bylina, porastená hustými bielymi chĺpkami, s priamou, riedko olistenou stonkou, úzkymi kopijovitými listami, zakončenou jedným až tromi bielymi plstnatými,dvojnásobne zloženými kvetmi usporiadanými vo vrcholíku. Plody sú žltobiele nažky s chocholíkom . Rastie len na vápencovom skalnom podloží na kamenistých pôdach alpínskeho a subalpínskeho pásma. Na celom území Belianskych Tatier, Červených vrchov a Sivého vrchu je chránený. Je ohrozeným druhom napriek tomu, že sa vyskytuje i v iných vyšších vápencových horstvách Slovenska.

Hlaváčik jarný( lat. Adonis vernalis)

            V SR sa vyskytuje roztrúsene na južných svahoch Karpát, od Záhorskej nížiny cez Devínsku Kobylu, Tematínske kopce, Burdu, Tríbeč až po Východoslovenskú nížinu.V minulosti sa zbierala pre liečivé účinky, ináč je jedovatá; často sa pestuje ako okrasná skalnička. Kvitne od marca do júna.  Je to trváca rastlina, ktorá je 10-40 cm vysoká. Plodmi sú jednosemenné, chlpaté, zobáčikovité nažky.